Proiecte Comune

PROIECTE COMUNE FINANTATE IN CADRUL PROGRAMULUI AUF-RO, COMPETITIA 2016


Cod proiect Titlu / Acronim proiect Adresa web a proiectului
AUF-01 Integrarea sistemelor ce utilizează surse de energie regenerabile în clădiri și mediul urban / ISERBATURB http://instal.utcb.ro/iserbaturb/parteneri.html
AUF-05 Materiale compozite pe baza de biopolimeri şi particule ceramice cu aplicaţii în ingineria ţesăturilor şi livrarea controlată de medicamete / BIOCOMPMAT http://biocompmat.upb.ro/index.html
AUF-06 Televiziune și națiune în " semiperiferie " europeană : constituirea identității naționale la televiziune (1958-1980). Studii de caz: România, Bulgaria și Belgia / TNSPE http://www.villanoel.ro/tnspe
AUF-07 Metode de analiză a impactului presiunilor antropice asupra stării hidromorfologice a râurilor / AMIPAHYR http://amipahyr.osug.fr/?lang=fr
AUF-09 Metode din inteligenţa artificială pentru controlul în reţea al dronelor asistive / NETASSIST http://rocon.utcluj.ro/node/196
AUF-14 Disparităţi demografice în spaţii rurale / DISRUR http://cgr.centre.ubbcluj.ro/disrur.html
AUF-15 Les representations de l'etrangere dans la littérature et l'art conematrographique au Maghreb / ETMA http://www.villanoel.ro/etma
AUF-17 Compararea "corupţiei" politice astăzi în noile democraţii / CCPND http://www.villanoel.ro/ccpnd
AUF-18 Optimizarea parametrilor reproductivi, genetici şi de sănătate în vederea ameliorării producției efectivelor de caprine / OH, MA CHEVRE http://www.uaiasi.ro/PN_III/oh-ma-chevre/index-en.html
AUF-19 Sistem multi-sursă de mică putere pentru alimentarea unui site izolat / SMSPSI http://smppasi.ub.ro/

Copyright © 2019 Institutul de Fizica Atomica