EURATOM-RO FUZIUNE

29 Noiembrie 2016

DECIZIE pentru modificarea si completarea Deciziei nr.9205/21.04.2016 privind aprobarea Pachetului de lnformafii pentru Programul 5 - Cercetare in domenii de interes strategic, Subprogramul 5.2. - Participare la organismele si programele intemaµonale de cercetare in domeniul atomic si subatomic, Modulul EURATOM-RO Fuziune, din cadrul Planului national de cercetare­ dezvoltare inovare pentru perioada 2015 - 2020


24 Iunie 2016

Rezultate evaluare propuneri proiecte EURATOM-RO Fuziune


23 Mai 2016

Rezultate eligibilitate propuneri de proiecte EURATOM-RO Fuziune


22 Aprilie 2016

A fost lansat Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte in cadrul Modulului EURATOM-RO Fuziune din PNCDI III, Programul 5, Subprogramul 5.2.

Cei interesati sunt rugati sa consulte PACHETUL DE INFORMATII :

Formularele care trebuie completate pot fi descarcate aici.

Termenul limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este 20 Mai 2016 ora 16 (la sediul IFA).

Informatii suplimentare pot fi obtinute prin e-mail la adresa:
euratom_fuziune@ifa-mg.ro.

Documente aferente Apelului: Decizia Presedintelui ANCSI Nr. 9205/21.04.2016.


La nivel European Tratatul EURATOM a fost cadrul juridic internațional în care statele membre au inceput coopererarea în domeniul cercetării fuziunii nucleare. In anul 1998 a fost creat Acordul European de dezvoltare in domeniul fuziunii nucleara (EFDA – European Fusion Development Agreement). Acest acord între instituțiile de cercetare de fuziune europene și Comisia Europeană (care reprezintă Euratom) a asigurat consolidarea si coordonarea colaborarii lor in activități colective de cercetare în domeniul cercetării fuziunii nucleare.

Incepand cu anul 2014 cercetarile de fuziune nucleara se desfasoara in cadrul proiectului european EUROfusion. Consortiul proiectului cuprinde 27 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania. Reprezentantul României în Consorțiul EUROfusion este Institutul de Fizică Atomică (IFA) care îndeplinește și rolul de conducător al Programului EURATOM-RO. Semnatarii reprezintă aproximativ 40 laboratoare de fuziune care sunt ele însele legate de mai mult de 100 de terțe părți. Documentul programatic aflat la baza activitatilor din cadrul acestui proiect este “Fusion Electricity – A roadmap to the realisation of fusion energy”. Acest document stabileste viziunea strategica pentru demonstrarea posibilitatii obtinerii de energie electrica din fuziunea nucleara, in regim commercial, prin construirea unui prototip demonstrative (DEMO) pana in anul 2050. Elementul cheie este construirea celei mai avansate instalatii de fuziune ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Avand in vedere complexitatea si miza stiintifica acestui proiect, menit sa ofere informatii esentiale, de natura stiintifica si tehnologica, pentru constructia DEMO, ITER reprezinta pivotul central al proiectului EUROfusion.

Participarea la programul științific EURATOM reprezintă o prioritate strategică a sistemului de CDI din România. În conformitate cu HG nr. 583/2015 pentru aprobarea PNCDI pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), activitățile de CD ale instituțiilor românești participante la EURATOM se finanțează prin Programul 5 - Cercetare în domenii de interes strategic, Subprogramul 5.2 - Participare la organismele şi programele internaţionale de cercetare în domeniul atomic şi subatomic, Modulul EURATOM-RO. Conducerea Subprogramului 5.2 din PNCDI III, în particular cea a Modulului EURATOM-RO, se realizează de către Institutul de Fizică Atomică (IFA, http://www.ifa-mg.ro/) pe bază de contract de finanţare încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării (MCI)