Participarea Romaniei la EUROfusion WPEDU

Contributia consortiului EUROfusion la educatie prin cercetare de nivel predoctoral si doctoral in domeniul fuziunii nucleare

Activitatile principale prevazute si desfasurate sunt axate pe recrutarea, formarea, indrumarea si monitorizarea doctoranzilor si masteranzilor, avand drept scop desfasurarea cu succes a cercetarilor acestora in domeniul fuziunii. Activitatile sunt sustinute de experimente, interpretari si intalniri periodice intre cercetatorii in curs de formare si cercetatori cu experienta. Doctoranzii sunt inserati in grupuri de cercetare specializate din institutiile participante la consortiul Eurofusion si sunt indrumati sa parcurga mai intai etapele obligatorii ale primei perioade a programului doctoral, in special promovarea examenele aferente anului pregatitor si prezentarea unor referate utilizand date din literatura de cercetare. Ulterior doctoranzii elaboreaza si prezinta proiectul de cercetare doctorala, urmat de etapa cercetarii experimentale sau teoretice, in functie de specificul temei. In etapa de cercetare in urma activitatilor desfasurate in laboratoare sunt elaborate si prezentate rapoarte de cercetare. Doctoranzii aflati in anul terminal sunt directionati catre interpretarea rezultatelor si elaborarea tezei de doctorat. In cadrul proiectului se finalizeaza anual 1-2 teze de doctorat, fiecare doctorand fiind co-autor la cel putin doua publicatii in reviste de specialitate.

Perioada de desfasurare: 2014-2018

Obiective:

Obiectivul principal al acestui proiect este de dezvoltare a resurselor umane prin educatie in domeniul fizicii si tehnologiei fuziunii nucleare prin acordarea unui suport direct cercetatorilor tineri doctoranzi si masteranzi. Proiectul urmareste asigurarea excelentei stiintifice prin selectarea unor subiecte de cercetare relevante, in acord cu prioritatile domeniului si liniile de dezvoltare viitoare, asigurarea accesului tinerilor in institutiile de cercetare ale consortiului Eurofusion, cresterea atractivitatii domeniului fuziunii pentru tineri, actiuni care pe ansamblu sa conduca la o baza de educatie si cunoastere de nivel european.

Etape si activitati:

Activitatile sunt continue, sunt dedicate identificarii tinerilor capabili si interesati de domeniul fuziunii nucleare, recrutarii si indrumarii acestora ca studenti doctoranzi si asigurarii unui program de cercetare in conformitate cu cerintele scolilor doctorale, dar dedicat fuziunii si in cadrul institutiilor de cercetare participante la consortiul Eurofusion. Doctoranzilor li se asigura suport financiar sub forma de bursa sau salariu pe perioada studiilor doctorale si, in limita fondurilor, participarea la evenimente stiintifice dedicate fuziunii (scoli de vara, conferinte, etc).

Rezultatele obtinute:

Pe parcursul anilor 2014-2016 au fost finalizate trei teze de doctorat si doua dizertatii master in domeniul fuziunii nucleare, tinerii cercetatori respectivi desfasurand activitatile de cercetare in Institutul de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiilor, Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara, Institutul de Fizica Materialelor. In anul 2016 si-au desfasurat activitatea de cercetare doctorala patru cercetatori doctoranzi, trei inmatriculati la Scoala Doctorala de Fizica ale Universitatii din Bucuresti si unul la Scoala Doctorala de Fizica a Universitatii din Craiova.

Perspective:

Proiectul continua in perioada 2016-2018. In cursul anului 2017 urmeaza sa se finalizeze trei teze de doctorat si sa se recruteze trei doctoranzi noi. Tinerii masteranzi care doresc realizarea unui doctorat in domeniul fuziunii, in conditiile de support financiar asigurate de programul WPEDU sunt invitati sa ia legatura cu Directorul de proiect WPEDU-RO, Gheorghe Dinescu.

Persoana de contact: Gh. Dinescu (dinescug@infim.ro)