Participarea Romaniei la EURAfusion WPSA si cercetari complementare

Perioada de desfasurare: 2016-2018

Obiective:

Obiectivele generale ale proiectului de dezvoltare a Polarimetrului pentru reactorul JT60SA sint:

Etape si activitati:

Obiectivele specifice privind participarea Romaniei privesc strict realizarea modelelor CAD care stau la baza activitatilor cuprinse in studiul de fezabilitate:

Parteneri externi:

Rezultatele obtinute:

In cadrul pregatirii modelului CAD activitatile desfasurate au inclus:

Model CAD si constringerile componentele optice aferente polarimetrului

JAEA a pus la dispozitia echipei WPSA modelul CAD (in format nativ, CATIA) al camerei de reactie inclusiv primul perete precum si constringerile de amplasare si dimensiuni ale componentelor optice ce vor fi amplasate in camera de reactie. Sistemul de diagnoza (polarimetrul) necesita instalarea de oglinzi cubice (corner cubes reflectors) in camera de reactiei. Acest fapt are un impact important asupra proiectarii peretelui intern si prin urmare acest aspect trebuie stabilit in fazele incipiente ale proiectului.

Constringerea no. 1

Se refera la volumul maxin al componentelor optice ce vor fi amplasate in primul perete al camerei de reactie.

Constringerea no. 2

Se refera la obligativitatea de a amplasa retro-reflectoarelor pe partea de racire a placii stabilizatoare (ce va fi protejata de caramizi).

Constringerea no. 3

Se refera la divertor:

Constringerea no. 4 & 5

Se refera la zona primului perete parte superioara si la spatiul din spatele placii stabilizatoare:

Constringerea no. 6

Se refera la geometria portului si la camera de reactie:

Dezvoltarea ab-initio a componentelor optice compatibile cu JT60SA si constringerile

Se refera la retro-reflectoare; conceptul se bazeaza pe model similar celui folosit in reactorul WEST, care a fost folosit o perioada indelungata in pulsuri de plasma de lunga durata. Aceste retro-reflectoare (racite) sint fabricate din CuCrZr solid. Datorita geometriei lor se pot instala numai in anumite zone: intre 4 caramizi evitind conductele sistemului de racire ale caramizilor.

Studiul no. 1 privind localizarea canalelor

Acest studiu se bazeaza exclusiv pe diverse modele CAD dezvoltate pentru a determina numarul maxim de canale ce pot fi potential folosite. Aceasta prima evaluare a avut urmatoarele rezultate:

Concluzii

Un model exclusiv CAD al canalelor polarimetrului (pentru un octant selectat aleatoriu) a fost realizat pe baza datelor furnizate de JEAE. Acest model respecta constringerile impuse (JAEA) dar permite existenta a maximum 14 canale.

Conferinte

[1] Physics and operation oriented activities in preparation of the JT-60SA tokamak exploitation, IAEA 2016, G. Giruzzi et al.

[2] A polarimeter for JT60SA: chords study with V3FIT for q-profile reconstruction, APS 2016, D. Terranova, A. Boboc, C. Gill, S. Soare, F.P. Orsitto and R. Imazawa