Contracte finalizate

F4E-RO-10-01 - Finalizarea proiectului detaliat al WDS ITER , pentru extinderea capacitatii instalatiei,prin dezvoltarea de studii experimentale si proiectarea detaliata a componentelor, incluzind studii HAZOP, acronim WDS 1 - F4E-2010-GRT-045(PNS-VTP)

Contractor: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice Rm.Valcea
Director proiect: Brad Sebastian Davides
Perioada de desfasurare: octombrie 2010 - martie 2012

EUROLEI
Bugetul total al proiectului F4E1.006.7574.341.740
Bugetul total al partenerilor romani261.5861.128.116
Suma alocata de F4E partenerilor romani104.634451.245
* Suma solicitata din fonduri de la bugetul de stat (Finantare % F4E-RO)150.000646.890
Surse proprii695229.981