Obiective

Obiectiv general
Obiectivul general al programului este deschiderea sistemului CDI catre mediul stiintific international, absorbtia de fonduri externe prin participare cu pachete de lucru in proiecte internationale in conditii de protejare a proprietatii intelectuale, dezvoltarea capacitatilor de cercetare si conectarea lor la mediul socio-economic national.


Obiective specifice

  1. Stimularea formarii de parteneriate si consortii intre unitati de cercetare-dezvoltare si economice la nivel national si european in vederea participarii la activitatile agentiei F4E, si prin aceasta la dezvoltarea ITER si Broader Approach;
  2. Incheierea, co-finantarea si monitorizarea derularii contractelor de CDI nationale aferente participarii institutiilor romanesti la proiecte ale agentiei F4E declarate castigatoare in urma competitiilor lansate si evaluarii internationale;
  3. Asigurarea conditiilor pentru o reprezentare corespunzatoare a Romaniei in organismele F4E;
  4. Cresterea gradului de utilizare a infrastructurii de cercetare existente.
  5. Valorificarea potentialului si a resurselor CDI in plan regional.