IFA Logo
CERN Logo
JINR DLNP and LIT Deputy Directors vacancies JINR VBLHEP and LIT Directors vacancies

A FOST LANSAT APELUL PENTRU GRANTURI SI PROPUNERI DE PROIECTE COMUNE IN CADRUL COOPERARII STIINTIFICE INTRE ROMANIA SI IUCN PE ANUL 2019.

01 noiembrie 2018


INSTRUCTIUNI DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR: Transmiterea propunerilor de granturi și de proiecte cu IUCN se va face centralizat pe instituție (în cazul unui consorțiu, instituție coordonatoare), fiind necesară desemnarea la nivelul acesteia a unui responsabil pentru cooperarea științifică cu IUCN Dubna. Din partea unei instituții (coordonatoare) se acceptă maxim o propunere de grant și maxim o propunere de proiect pe o temă din Planul tematic al IUCN.

Propunerile de granturi si proiecte cu IUCN se vor transmitecentralizat pe instituție, de către responsabilul desemnat pentru cooperarea științifică cu IUCN, în format electronic (email sau filetransfer) la adresa jinr@ifa-mg.ro Solicitarea de finanțare va cuprinde:

  • Adresa însoțitoare din partea reprezentantului legal al instituției; model
  • Anexa nr. 1 la Adresă – Lista propunerilor de granturi și de proiecte cu IUCN (în format editabil, model)
  • Anexa nr. 2 la Adresă – Propunerile de granturi și de proiecte cu IUCN (câte un fișier de tip arhivă zip/rar pentru fiecare propunere, conținând formularul completat și CV-urile participanților)

Formulare:

Termenul limita pentru transmiterea propunerilor de granturi si proiecte este 14 decembrie 2018.

Informatii suplimentare pot fi obtinute prin e-mail, la adresa jinr@ifa-mg.ro.


Prezentare generală - IUCN-Dubna

JINR – Joint Institute for Nuclear Research (Institutul Unificat de Cercetări Nucleare - IUCN) de la Dubna, regiunea Moscovei, Federația Rusă (http://www.jinr.ru/main-en/) este o organizație științifică internațională interguvernamentală, înființată în anul 1956. În prezent IUCN are 18 state membre printre care, înca de la înființare, și România. IUCN se bucură de o largă recunoaștere internațională datorită rezultatelor științifice remarcabile obținute de-a lungul timpului. IUCN desfășoară, în principal, cercetare fundamentală (teoretică și experimentală) în domeniile: fizica particulelor elementare, fizica nucleară și fizica materiei condensate folosind metode nucleare. Baza experimentală pe care o deține IUCN oferă oportunități deosebite pentru cercetări aplicative în diverse domenii de larg interes. IUCN are de asemenea un bogat program educațional, dedicat în special studenților în vederea pregătirii acestora pentru domeniile de cercetare ale institutului și de interes pentru Statele Membre.

Participarea României la IUCN este reglementată prin Legea nr. 49/1994 pentru ratificarea Statutului Institutului Unificat de Cercetări Nucleare. Organul superior al IUCN este Comitetul Reprezentanților Împuterniciți ai guvernelor statelor membre pe langă care funcționează Consiliul Științific și Comitetul Financiar. Conducerea activității curente de cooperare a României cu IUCN este asigurată de Reprezentantul Împuternicit, cu sprijinul Comitetului România-IUCN, organ consultativ al Ministerului Cercetării și Inovării.

Cooperarea științifică între România și IUCN se desfășoară în principal prin: deplasări pe termen lung la IUCN (minim 90 de zile, cu angajare); vizite de lucru (maxim 30 de zile); granturi și proiecte comune (între instituții din România și laboratoare din IUCN) finanțate din contribuția României la IUCN, pe direcțiile prevăzute în Planul Tematic al IUCN pentru Cercetare și Cooperare Internatională (http://wwwinfo.jinr.ru/plan/ptp-2018/title_a8.htm). Gestionarea activităților privind derularea granturilor și proiectelor cu IUCN este asigurată de Institutul de Fizică Atomică (IFA) cu sprijinul Comitetului România-IUCN.

Cooperarea economică între România și IUCN se poate realiza prin contracte finanțate din contribuția României la IUCN, pe baza cererilor formulate de laboratoare/subsecții ale IUCN și a înțelegerilor stabilite cu organizații și întreprinderi din România, cu acordul Directoratului IUCN și al Reprezentantului Împuternicit al Guvernului României la IUCN.


Copyright © 2018 Institutul de Fizică Atomică