ELI-NP Logo
IFA Logo
ELI-RO Logo

Programul ELI-RO

Programul ELI-RO are scopul de a dezvolta activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul laserilor de foarte mare putere si a fasciculelor gamma foarte intense, in corelare cu programul stiintific al viitoarei infrastructuri paneuropene de cercetare ELI-NP. Prin Pilonul Nuclear Physics (ELI-NP) se doreste dezvoltarea unui laborator european in care se vor desfasura cercetari in domeniile fizicii fundamentale, fizicii nucleare si astrofizicii. Activitatile de CDI pregatitoare, deosebit de importante pentru o exploatare eficienta a infrastructurii si cu rezultatele dorite, necesita actiuni complexe de formarea de echipe de cercetare, stabilirea de subiecte/tematici/directii de cercetare din programul stiintific al ELI-NP (descris in ELI-NP White Book si in ELI-NP Technical Design Reports) care pot conduce la propuneri concrete de experimente, pregatirea tehnica (inclusiv proiectare) si organizatorica a experimentelor respective, teste si experimente la echipamente si infrastructuri relevante si accesibile in prezent, incheierea de parteneriate pentru derularea experimentelor si prelucrarea datelor, formarea de competente stiintifice si tehnice necesare derularii experimentelor, stimularea participarii tinerilor la experimente etc.

In conformitate cu HG nr. 583/2015 pentru aprobarea PNCDI pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), activitatile de CDI ale institutiilor românesti participante la ELI-NP se finanteaza prin Programul 5 - Cercetare in domenii de interes strategic, Subprogramul 5.1 – Programul de cercetare, dezvoltare si inovare pentru tehnologii in domeniul laserilor de ultra-inalta putere – ELI-RO. Conducerea Subprogramului 5.1 din PNCDI III se realizeaza de catre Institutul de Fizica Atomica (IFA) pe baza de contract de finantare incheiat cu Ministerul Cercetarii Inovarii si Digitalizarii (MCID).

Obiective generale:

 • dezvoltarea activitatilor de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniile specifice fizicii nucleare si aplicatiilor cu lasere de mare putere si fascicule gamma foarte intense, in corelare cu programul stiintific al viitoarei infrastructuri paneuropene de cercetare ELI-NP (Infrastructura pentru lumina cu stralucire extrema - fizica nucleara), descris in cadrul ELI-NP White Book si in ELI-NP Technical Design Reports;
 • pregatirea programelor de experimente pentru ELI-NP: pregatirea tehnica (inclusiv proiectare) si organizatorica a experimentelor respective, in acord cu cerintele incluse in cadrul ELI-NP White Book si in ELI-NP Technical Design Reports;
 • formarea de competente stiintifice si tehnice necesare derularii experimentelor si stimularea formarii noilor generatii de cercetatori si a echipelor de cercetare specializate pe domeniile si tematicile de cercetare dezvoltate in cadrul ELI-NP;
 • derularea de teste si experimente stiintifice relevante la echipamente si infrastructuri din domeniile vizate, accesibile in prezent;
 • dezvoltarea cooperarii si parteneriatelor pe plan national si international in domeniile de interes pentru programul stiintific ELI-NP.

Obiective specifice:

 • cresterea output-ului stiintific prin cresterea numarului de publicatii in reviste cotate ISI si cresterea de participari la comunicari si la conferinte internationale de prestigiu;
 • cresterea locurilor de munca in cercetare finantate;
 • stimularea formarii de parteneriate si consortii intre unitati de cercetare-dezvoltare in vederea participarii la activitatile de cercetare-dezvoltare care se vor derula la ELI-NP;
 • cresterea potentialului aplicativ al cercetarilor prin elaborarea de dispozitive, prototipuri, software, tehnologii etc. si valorificarea acestora prin publicatii, brevete, contracte economice etc.;
 • stimularea transferului tehnologic eficient catre IMM-uri si firmele mari;
 • formarea si dezvoltarea competentelor nationale in domeniile ELI-NP;
 • formarea de tineri specialisti prin implicarea crescuta a studentilor, tinerilor absoventi, masteranzilor, doctoranzilor in proiectele de cercetare ELI-NP;
 • cresterea nivelului de diseminare a rezultatelor obtinute in cadrul proiectelor in mediul educational si pentru publicul larg prin organizarea de activitati specifice.

Copyright © 2022 Institutul de Fizica Atomica