ELI-NP Logo
IFA Logo
ELI-RO Logo

Rezultate evaluare ELI-RO / Proiecte de dezvoltare a infrastructurii ELI-NP

Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte din cadrul Programului 5.9/Subprogramul 5.9.1 ELI-RO / Apel 2023 - Proiecte de dezvoltare a infrastructurii ELI-NP.
Contractarea proiectelor se va realiza în perioada 16 – 20 noiembrie 2023.

Mai multe .


Rezultate verificare eligibilitate apel ELI-RO/DEZ/2023

Rezultatele verificării eligibilității proiectelor depuse în cadrul Programului 5.9/Subprogramul 5.9.1 ELI-RO/DEZ/2023

Mai multe .


Rezultate evaluare ELI-RO / Proiecte de colaborare cu Germania la ELI-NP.

Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte din cadrul Programului 5.9/Subprogramul 5.9.1 ELI-RO / Apel 2023 - Proiecte de colaborare cu Germania la ELI-NP

Contractarea proiectelor se va realiza în perioada 18 – 22 septembrie 2023.

Rezultate ELI-RO_DFG_2023 .


A FOST LANSAT APELUL PENTRU DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL PNCDI IV / 5.9 / 5.9.1 / PROIECTE DE COLABORARE CU GERMANIA LA ELI-NP.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 17.08.2023 ora 23:59.

Atenție! Sistemul se închide automat la data de 18.08.2023 ora 00:00.

Mai multe informaţii: https://prompt.ifa-mg.ro/login .


Programul 5.9/Subprogramul 5.9.1 ELI-RO în PNCDI IV

Subprogramul 5.9.1 ELI-RO susține dezvoltarea activităților CDI în domenii specifice fizicii nucleare, fotonicii nucleare și aplicațiilor cu laseri de mare putere și fascicule gamma foarte intense în corelare cu programul științific al ELI-NP.
Strategia națională de CDI pentru perioada 2022-2027 a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului (HG) nr. 933/2022. Principalul instrument de implementare a Strategiei naționale de CDI îl reprezintă Planul Național de CDI (PNCDI), instrument prin care se finanțează și activităţile de CDI ale instituțiilor din România în vederea pregătirii și realizării de experimente la ELI-NP precum și pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare ELI-NP.
În conformitate cu HG nr. 1188/2022 pentru aprobarea PNCDI pentru perioada 2022-2027 (PNCDI IV), activitățile de CDI ale instituțiilor românești corelate cu programul științific al ELI-NP se finanțează prin Programul 5.9 – Cercetare în domenii de interes strategic, Subprogramul 5.9.1 – Tehnologii în domeniul laserilor de ultra-înaltă putere – ELI-RO. Conducerea Subprogramului 5.9.1 din PNCDI IV se realizează de către Institutul de Fizică Atomică (IFA), pe bază de contract de finanţare încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării ( MCID).

Obiective

A. Obiective generale:

 • creșterea potențialului științific și tehnologic al României în domeniul laserilor de ultra-înaltă putere și al fasciculelor gamma foarte intense;
 • creșterea numărului și calității publicațiilor științifice în reviste cotate ISI și creșterea numărului de comunicări științifice la conferințe internaționale de prestigiu;
 • creșterea potențialului aplicativ al cercetărilor prin elaborarea de dispozitive, prototipuri, software, tehnologii etc, și valorificarea acestora prin publicații, brevete, contracte economice etc;
 • stimularea transferului tehnologic către întreprinderi mici și mijlocii (IMM) precum și către societăți comerciale mari, inclusiv prin participarea la clustere inovative;
 • creșterea numărului de locuri de muncă finanțate în cercetare;
 • creșterea nivelului de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor în mediul educațional și pentru publicul larg prin organizarea de activități specifice.

B. Obiective specifice:

 • implementarea programului științific al ELI-NP prin activități de CDI în fizică nucleară și domenii conexe, folosind laseri de mare putere și fascicule gamma monocromatice foarte intense;
 • realizarea experimentelor la ELI-NP, prevăzute în Technical Design Reports, propuse și acceptate de comitetul de evaluare științifică în cadrul apelurilor deschise pentru experimente;
 • dezvoltarea infrastructurii de cercetare ELI-NP în conformitate cu programul științific al acesteia;
 • formarea de competențe științifice și tehnice, mai ales de tineri specialiști, în domeniile și tematicile de cercetare dezvoltate în cadrul ELI-NP, inclusiv prin creșterea implicării studenților, tinerilor absolvenți, masteranzilor și doctoranzilor în proiectele de cercetare;
 • derularea de teste și experimente relevante programului științific ELI-NP la echipamente și infrastructuri de cercetare accesibile în alte centre din țară și din străinătate, activități complementare celor care pot fi desfăşurate la ELI-NP;
 • dezvoltarea cooperării și parteneriatelor pe plan național și internațional, cu unități de cercetare-dezvoltare și cu universități, în domeniile de interes pentru programul științific al ELI-NP.


Programul 5/Subprogramul 5.1 ELI-RO în PNCDI III

Programul ELI-RO are scopul de a dezvolta activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul laserilor de foarte mare putere si a fasciculelor gamma foarte intense, in corelare cu programul stiintific al viitoarei infrastructuri paneuropene de cercetare ELI-NP. Prin Pilonul Nuclear Physics (ELI-NP) se doreste dezvoltarea unui laborator european in care se vor desfasura cercetari in domeniile fizicii fundamentale, fizicii nucleare si astrofizicii. Activitatile de CDI pregatitoare, deosebit de importante pentru o exploatare eficienta a infrastructurii si cu rezultatele dorite, necesita actiuni complexe de formarea de echipe de cercetare, stabilirea de subiecte/tematici/directii de cercetare din programul stiintific al ELI-NP (descris in ELI-NP White Book si in ELI-NP Technical Design Reports) care pot conduce la propuneri concrete de experimente, pregatirea tehnica (inclusiv proiectare) si organizatorica a experimentelor respective, teste si experimente la echipamente si infrastructuri relevante si accesibile in prezent, incheierea de parteneriate pentru derularea experimentelor si prelucrarea datelor, formarea de competente stiintifice si tehnice necesare derularii experimentelor, stimularea participarii tinerilor la experimente etc.

In conformitate cu HG nr. 583/2015 pentru aprobarea PNCDI pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), activitatile de CDI ale institutiilor românesti participante la ELI-NP se finanteaza prin Programul 5 - Cercetare in domenii de interes strategic, Subprogramul 5.1 – Programul de cercetare, dezvoltare si inovare pentru tehnologii in domeniul laserilor de ultra-inalta putere – ELI-RO. Conducerea Subprogramului 5.1 din PNCDI III se realizeaza de catre Institutul de Fizica Atomica (IFA) pe baza de contract de finantare incheiat cu Ministerul Cercetarii Inovarii si Digitalizarii (MCID).

Obiective generale:

 • dezvoltarea activitatilor de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniile specifice fizicii nucleare si aplicatiilor cu lasere de mare putere si fascicule gamma foarte intense, in corelare cu programul stiintific al viitoarei infrastructuri paneuropene de cercetare ELI-NP (Infrastructura pentru lumina cu stralucire extrema - fizica nucleara), descris in cadrul ELI-NP White Book si in ELI-NP Technical Design Reports;
 • pregatirea programelor de experimente pentru ELI-NP: pregatirea tehnica (inclusiv proiectare) si organizatorica a experimentelor respective, in acord cu cerintele incluse in cadrul ELI-NP White Book si in ELI-NP Technical Design Reports;
 • formarea de competente stiintifice si tehnice necesare derularii experimentelor si stimularea formarii noilor generatii de cercetatori si a echipelor de cercetare specializate pe domeniile si tematicile de cercetare dezvoltate in cadrul ELI-NP;
 • derularea de teste si experimente stiintifice relevante la echipamente si infrastructuri din domeniile vizate, accesibile in prezent;
 • dezvoltarea cooperarii si parteneriatelor pe plan national si international in domeniile de interes pentru programul stiintific ELI-NP.

Obiective specifice:

 • cresterea output-ului stiintific prin cresterea numarului de publicatii in reviste cotate ISI si cresterea de participari la comunicari si la conferinte internationale de prestigiu;
 • cresterea locurilor de munca in cercetare finantate;
 • stimularea formarii de parteneriate si consortii intre unitati de cercetare-dezvoltare in vederea participarii la activitatile de cercetare-dezvoltare care se vor derula la ELI-NP;
 • cresterea potentialului aplicativ al cercetarilor prin elaborarea de dispozitive, prototipuri, software, tehnologii etc. si valorificarea acestora prin publicatii, brevete, contracte economice etc.;
 • stimularea transferului tehnologic eficient catre IMM-uri si firmele mari;
 • formarea si dezvoltarea competentelor nationale in domeniile ELI-NP;
 • formarea de tineri specialisti prin implicarea crescuta a studentilor, tinerilor absoventi, masteranzilor, doctoranzilor in proiectele de cercetare ELI-NP;
 • cresterea nivelului de diseminare a rezultatelor obtinute in cadrul proiectelor in mediul educational si pentru publicul larg prin organizarea de activitati specifice.

Copyright © 2024 Institutul de Fizica Atomica