2nd ELI Summer School (ELISS 2017), Romania, August 27th – September 1st, 2017

Programul ELI-RO

Programul ELI-RO are scopul de a dezvolta activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul laserilor de foarte mare putere si a fasciculelor gamma foarte intense, in corelare cu programul stiintific al viitoarei infrastructuri paneuropene de cercetare ELI-NP. Prin Pilonul Nuclear Physics (ELI-NP) se doreste dezvoltarea unui laborator european in care se vor desfasura cercetari in domeniile fizicii fundamentale, fizicii nucleare si astrofizicii. Activitatile de CDI pregatitoare, deosebit de importante pentru o exploatare eficienta a infrastructurii si cu rezultatele dorite, necesita actiuni complexe de formarea de echipe de cercetare, stabilirea de subiecte/tematici/directii de cercetare din programul stiintific al ELI-NP (descris in ELI-NP White Book) care pot conduce la propuneri concrete de experimente, pregatirea tehnica (inclusiv proiectare) si organizatorica a experimentelor respective, teste si experimente la echipamente si infrastructuri relevante si accesibile in prezent, incheierea de parteneriate pentru derularea experimentelor si prelucrarea datelor, formarea de competente stiintifice si tehnice necesare derularii experimentelor, stimularea participarii tinerilor la experimente etc.

In conformitate cu HG nr. 583/2015 pentru aprobarea PNCDI pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), activitatile de CDI ale institutiilor românesti participante la ELI-NP se finanteaza prin Programul 5 - Cercetare in domenii de interes strategic, Subprogramul 5.1 – Programul de cercetare, dezvoltare si inovare pentru tehnologii in domeniul laserilor de ultra-inalta putere – ELI-RO. Conducerea Subprogramului 5.1 din PNCDI III se realizeaza de catre Institutul de Fizica Atomica (IFA) pe baza de contract de finantare incheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI).

Obiective generale:

Obiective specifice: