2nd ELI Summer School (ELISS 2017), Romania, August 27th – September 1st, 2017

05 Septembrie 2017

Rezultatele verificarii eligibilitatii proiectelor depuse in cadrul Programului 5/Subprogramul 5.1 ELI RO Competitia 2017

Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este 7 Septembrie 2017.


08 August 2017

A fost lansat Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte in cadrul Subprogramul 5.1 ELI-RO din PNCDI III, Programul 5. Cei interesati sunt rugati sa consulte :

Formularele care trebuie completate pot fi descarcate aici.

Termenul limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este 1 Septembrie 2017 ora 14:00 (la sediul IFA).

Informatii suplimentare pot fi obtinute prin e-mail la adresa eli@ifa-mg.ro

Documente aferente Apelului: Ordinul Ministrului nr. 500/08.08.2017


Programul ELI-RO

Programul ELI-RO are scopul de a dezvolta activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul laserilor de foarte mare putere si a fasciculelor gamma foarte intense, in corelare cu programul stiintific al viitoarei infrastructuri paneuropene de cercetare ELI-NP. Prin Pilonul Nuclear Physics (ELI-NP) se doreste dezvoltarea unui laborator european in care se vor desfasura cercetari in domeniile fizicii fundamentale, fizicii nucleare si astrofizicii. Activitatile de CDI pregatitoare, deosebit de importante pentru o exploatare eficienta a infrastructurii si cu rezultatele dorite, necesita actiuni complexe de formarea de echipe de cercetare, stabilirea de subiecte/tematici/directii de cercetare din programul stiintific al ELI-NP (descris in ELI-NP White Book) care pot conduce la propuneri concrete de experimente, pregatirea tehnica (inclusiv proiectare) si organizatorica a experimentelor respective, teste si experimente la echipamente si infrastructuri relevante si accesibile in prezent, incheierea de parteneriate pentru derularea experimentelor si prelucrarea datelor, formarea de competente stiintifice si tehnice necesare derularii experimentelor, stimularea participarii tinerilor la experimente etc.

In conformitate cu HG nr. 583/2015 pentru aprobarea PNCDI pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), activitatile de CDI ale institutiilor românesti participante la ELI-NP se finanteaza prin Programul 5 - Cercetare in domenii de interes strategic, Subprogramul 5.1 – Programul de cercetare, dezvoltare si inovare pentru tehnologii in domeniul laserilor de ultra-inalta putere – ELI-RO. Conducerea Subprogramului 5.1 din PNCDI III se realizeaza de catre Institutul de Fizica Atomica (IFA) pe baza de contract de finantare incheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI).

Obiective generale:

Obiective specifice: