IFA Logo
CERN Logo
JINR FLNP and LIT Deputy Directors vacancies

A FOST LANSAT APELUL PENTRU GRANTURI SI PROPUNERI DE PROIECTE COMUNE IN CADRUL COOPERARII STIINTIFICE INTRE ROMANIA SI IUCN PE ANUL 2018.

20 decembrie 2017

Formulare:

Termenul limita pentru transmiterea propunerilor de granturi si proiecte este 31 ianuarie 2018.

Propunerile de granturi si proiecte se pot trimite: in format electronic la adresa jinr@ifa-mg.ro sau prin posta la adresa Institutul de Fizica Atomica, Str. Atomistilor nr. 407, Magurele, Judet Ilfov, 077125.

Informatii suplimentare pot fi obtinute prin e-mail, la adresa jinr@ifa-mg.ro.


Prezentare generală - IUCN-Dubna

JINR – Joint Institute for Nuclear Research (Institutul Unificat de Cercetări Nucleare - IUCN) de la Dubna, regiunea Moscovei, Federația Rusă (http://www.jinr.ru/main-en/) este o organizație științifică internațională interguvernamentală, înființată în anul 1956. În prezent IUCN are 18 state membre printre care, înca de la înființare, și România. IUCN se bucură de o largă recunoaștere internațională datorită rezultatelor științifice remarcabile obținute de-a lungul timpului. IUCN desfășoară, în principal, cercetare fundamentală (teoretică și experimentală) în domeniile: fizica particulelor elementare, fizica nucleară și fizica materiei condensate folosind metode nucleare. Baza experimentală pe care o deține IUCN oferă oportunități deosebite pentru cercetări aplicative în diverse domenii de larg interes. IUCN are de asemenea un bogat program educațional, dedicat în special studenților în vederea pregătirii acestora pentru domeniile de cercetare ale institutului și de interes pentru Statele Membre.

Participarea României la IUCN este reglementată prin Legea nr. 49/1994 pentru ratificarea Statutului Institutului Unificat de Cercetări Nucleare. Organul superior al IUCN este Comitetul Reprezentanților Împuterniciți ai guvernelor statelor membre pe langă care funcționează Consiliul Științific și Comitetul Financiar. Conducerea activității curente de cooperare a României cu IUCN este asigurată de Reprezentantul Împuternicit, cu sprijinul Comitetului România-IUCN, organ consultativ al Ministerului Cercetării și Inovării.

Cooperarea științifică între România și IUCN se desfășoară în principal prin: deplasări pe termen lung la IUCN (minim 90 de zile, cu angajare); vizite de lucru (maxim 30 de zile); granturi și proiecte comune (între instituții din România și laboratoare din IUCN) finanțate din contribuția României la IUCN, pe direcțiile prevăzute în Planul Tematic al IUCN pentru Cercetare și Cooperare Internatională (http://wwwinfo.jinr.ru/plan/ptp-2018/title_a8.htm). Gestionarea activităților privind derularea granturilor și proiectelor cu IUCN este asigurată de Institutul de Fizică Atomică (IFA) cu sprijinul Comitetului România-IUCN.

Cooperarea economică între România și IUCN se poate realiza prin contracte finanțate din contribuția României la IUCN, pe baza cererilor formulate de laboratoare/subsecții ale IUCN și a înțelegerilor stabilite cu organizații și întreprinderi din România, cu acordul Directoratului IUCN și al Reprezentantului Împuternicit al Guvernului României la IUCN.


Copyright © 2018 Institutul de Fizică Atomică