Agenția Universitară a Francofoniei este o asociație internațională care reunește universități, rețele academice și centre de cercetare științifică care folosesc limba franceză. În prezent, AUF are aproximativ 850 de membri din mai mult de 100 de țări și este una dintre cele mai mari asociații din lume în domeniul învățământului superior și al cercetării.
În scopul dezvoltării cooperării științifice și tehnologice între România și Agenția Universitară a Francofoniei, Ministerul Educației Naționale (în prezent, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării) a încheiat în luna octombrie 2014 un Memorandum de Înțelegerei (MoU) cu AUF privind implementarea de proiecte de cercetare comune, acord modificat și completat prin Addendum nr. 1 în luna martie 2016. Din partea României, implementarea MoU-ului cu AUF privind proiectele comune de cercetare se face de către Institutul de Fizică Atomică (IFA), în baza deciziei Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI) și a Protocolului de colaborare încheiat între AUF și IFA în anul 2015. Cooperarea cu AUF se încadrează în Programul 3 – Cooperare europeană și internațională, Subprogramul 3.1 – Bilateral/multilateral, conducerea acestuia fiind realizată de către IFA. Scopul Programului AUF-RO îl reprezintă consolidarea sistemului național de CDI prin susținerea financiară și extinderea schimburilor științifice și tehnologice de excelență între instituțiile membre AUF din România și din alte țări. Obiectivele Programului AUF-RO includ:

  • stimularea formării de echipe internaționale care să abordeze noi problematici în domenii inovative de cercetare;
  • creșterea vizibilității cercetării din România prin publicații în reviste cu impact științific ridicat, brevete și comunicări la conferințe internaționale;
  • antrenarea cercetătorilor doctoranzi sau postdoctorali în proiecte și formarea de specialiști în domenii de interes comun;
  • implicarea instituțiilor din România în proiecte cu finanțare internațională;
  • dezvoltarea de noi rețele internaționale de cercetare.


Copyright © 2023 Institutul de Fizica Atomica