Rezultate evaluare ELI-RO / Proiecte de pregătire şi realizare experimente la ELI-NP

Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte din cadrul Programului 5.9 / 5.9.1 ELI-RO / Apel 2024 - Proiecte de pregătire şi realizare experimente la ELI-NP.
Contractarea proiectelor se va realiza în perioada următoare.

Rezultate evaluare FAIR-RO / Proiecte de cercetare-dezvoltare pentru participarea la FAIR

Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte din cadrul Programului 5.9/ Subprogramul 5.9.2 Modul FAIR-RO / Apel 2024 - Proiecte de cercetare-dezvoltare pentru participarea la FAIR. Contractarea proiectelor se va realiza în perioada următoare.

Rezultate verificare eligibilitate apel ELI-RO/RDI/2024

Rezultatele verificării eligibilității proiectelor depuse în cadrul Programului 5.9/Subprogramul 5.9.1 Modul ELI-RO.

Rezultate verificare eligibilitate apel FAIR-RO/RD/2024

Rezultatele verificării eligibilității proiectelor depuse în cadrul Programului 5.9/Subprogramul 5.9.2 Modul FAIR-RO.

IFA 2024: REALIZĂRI ȘI DISTINCȚII

Institutul de Fizică Atomică are plăcerea de a vă invita să participaţi la Simpozionul IFA 2024.
Aniversarea a 68 de ani de la înființarea Institutului de Fizică Atomică.
Evenimentul se va desfășura la data de 17 mai 2024, în Sala de Consiliu de la etajul 9 al clădirii IFA, începând cu ora 10:00.

Erata - ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIERE SPAŢII BLOC TURN IFA Măgurele

Institutul de Fizică Atomică (IFA) cu sediul social în Măgurele, Judeţ Ilfov, Strada Atomiştilor, Nr. 407, Cod Fiscal 4265817, organizează, în data de 22.04.2024, ora 12.00, licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor temporar disponibile în suprafaţă de 100.5 mp situate în imobilului Bloc Turn (sediul administrativ IFA), aparţinând domeniului public al statului, pentru activitate de cercetare-dezvoltare în fizică si domenii conexe şi/sau activităţi suport aferente acesteia.
Ofertele se pot depune la Sediul IFA Măgurele, până la data de 19.04.2024, ora 12.00. Deschiderea ofertelor va avea loc în data 22.04.2024, ora 12.00, la Sediul IFA Măgurele. Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este: valoarea cea mai mare a contractului de închiriere pentru metru pătrat / lună. Durata maxima a contractului de inchiriere: 5 ani.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0317101554 de luni pana joi intre 8:00-16:30, vineri 8:00-14:00, în cadrul intervalului orar 08.30-16.30.

Lansare apel FAIR-RO/RD

A fost lansat Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte în cadrul PNCDI IV / 5.9 / 5.9.2 / Modul FAIR-RO: Proiecte de cercetare-dezvoltare pentru participarea la FAIR
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 17.05.2024 ora 23:59.

Atenție! Sistemul se închide automat la data de 17.05.2024 ora 23:59.

Mai multe informaţii: https://prompt.ifa-mg.ro/login .

Lansare apel ELI-RO/RDI

A fost lansat Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte în cadrul PNCDI IV / 5.9 / 5.9.1 / Proiecte de pregătire şi realizare experimente la ELI-NP
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 17.05.2024 ora 23:59.

Atenție! Sistemul se închide automat la data de 17.05.2024 ora 23:59.

Mai multe informaţii: https://prompt.ifa-mg.ro/login .

Rezultate evaluare ELI-RO / Proiecte de dezvoltare a infrastructurii ELI-NP

Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte din cadrul Programului 5.9/ Subprogramul 5.9.1 ELI-RO / Apel 2023 - Proiecte de dezvoltare a infrastructurii ELI-NP.
Contractarea proiectelor se va realiza în perioada 16 – 20 noiembrie 2023.

Program FAIR-RO 2023

20 Noiembrie 2023, 09:00 - 16:10 | Sala de Consiliu, Etaj 9, Bloc Turn
21 Noiembrie 2023, 09:00 - 10:30 | Sala de Consiliu, Etaj 9, Bloc Turn


Simpozionul este dedicat prezentării principalelor realizări din perioada 2020- 2023 ale echipelor românești participante la programul științific FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research – FAIR), centru european de cercetare aflat în construcție la Darmstadt, Germania.


Program ELI-RO 2023

7 Noiembrie 2023, 09:00 - 16:30 | Sala de Consiliu, Etaj 9, Bloc Turn
8 Noiembrie 2023, 09:00 - 12:00 | Sala de Consiliu, Etaj 9, Bloc Turn


Simpozionul este dedicat prezentării principalelor realizări din perioada 2020-2023 ale proiectelor cu tematică specifică programului științific ELI-NP (Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics, Măgurele).


Rezultate verificare eligibilitate apel ELI-RO/DEZ/2023

Rezultatele verificării eligibilității proiectelor depuse în cadrul Programului 5.9/Subprogramul 5.9.1 ELI-RO/DEZ/2023

A fost lansat Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte în cadrul PNCDI IV / 5.9 / 5.9.1 / Proiecte de dezvoltare a infrastructurii ELI-NP

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 26.10.2023 ora 23:59.

Atenție! Sistemul se închide automat la data de 26.10.2023 ora 23:59.

Mai multe informaţii: https://prompt.ifa-mg.ro/login .

Rezultate evaluare CERN-RO / Proiecte suport pentru echipele CERN-RO

Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte din cadrul Programului 5.9/Subprogramul 5.9.2 Modul CERN-RO
Contractarea proiectelor se va realiza în perioada 16 – 20 octombrie 2023.

PREMIUL NOBEL PENTRU FIZICA PE ANUL 2023

A fost atribuit cercetătorilor Pierre Agostini, Ferenc Krausz și Anne L’Huillier "pentru metode experimentale care generează impulsuri de lumină de ordinul attosecundelor pentru studiul dinamicii electronilor în materie."

Noaptea cercetătorilor 2023

Evenimente care promovează aplicațiile cercetării pentru sănătate, în 20 de locații din țară

În weekendul 29-30 septembrie, copiii și adulții din întreaga țară sunt invitați să descopere lumea extraordinară a științei prin sute de activități destinate minților curioase de toate vârstele, într-un eveniment din seria Nopții Cercetătorilor Europeni. Evenimentul din acest an, având ca temă „ReCoNnect – Research for Health”, aduce zona de cercetare de excelență din România în fața publicului larg și se concentrează pe modul în care știința îşi poate aduce contribuţia la dezvoltarea de soluții pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător.

Rezultate evaluare ELI-RO / Proiecte de colaborare cu Germania la ELI-NP

Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte din cadrul Programului 5.9/Subprogramul 5.9.1 ELI-RO / Apel 2023 - Proiecte de colaborare cu Germania la ELI-NP.
Contractarea proiectelor se va realiza în perioada 18 – 22 septembrie 2023.

Rezultate evaluare EURATOM-RO / Proiecte de CD pentru întărirea capacității de participare la EUROfusion

Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte din cadrul Programului 5.9/Subprogramul 5.9.2 / Modul EURATOM-RO / Apel 2023 - Proiecte de CD pentru întărirea capacității de participare la EUROfusion
Contractarea proiectelor se va realiza în perioada 18 – 22 septembrie 2023.

Rezultate evaluare CERN-RO / Descoperă Universul cu România@CERN (DUROCERN)

Rezultatele evaluării Ofertei de proiect depusă în cadrul competiției organizate prin procedura de licitație restrânsă pentru realizarea proiectului Descoperă Universul cu România@CERN (DUROCERN)
Negocierea proiectului va avea loc în perioada 19 - 20 septembrie 2023, cu respectarea prevederilor punctului 4.1 din Termenii de referinţă, iar contractarea se va realiza în perioada imediat următoare.

Rezultate verificare eligibilitate Oferta de proiect “Descoperă Universul cu România@CERN (DUROCERN)"

Lista potențialilor contractori, ca urmare a verificării eligibilității ofertei de proiect depusă în cadrul competiției organizate prin procedura de licitație restrânsă pentru realizarea proiectului Descoperă Universul cu România@CERN (DUROCERN)

Rezultate verificare eligibilitate apeluri ELI-RO/DFG/2023, CERN-RO/S/2023, EURATOM-RO/S/2023

Rezultatele verificarii eligibilitatii proiectelor depuse in cadrul Programului 5.9/Subprogramul 5.9.1 ELI-RO, Subprogramul 5.9.2 Module CERN-RO si EURATOM-RO.

Rezultate verificare eligibilitate proiect “Descoperă Universul cu România@CERN (DUROCERN)

Lista potențialilor contractori, ca urmare a verificării eligibilității expresiilor de interes depuse în cadrul competiției organizate prin procedura de licitație restrânsă pentru realizarea proiectului “Descoperă Universul cu România@CERN (DUROCERN)”

A fost lansata Competitia pentru realizarea proiectului „Descoperă Universul cu România@CERN (DUROCERN)” în cadrul PNCDI IV, Programul 5.9/Subprogramul 5.9.2. Modul CERN-RO

Institutul de Fizică Atomică, în calitate de Agenție de finanțare pentru Programul 5.9/Subprogramul 5.9.2. Modul CERN-RO, din Planul Național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2022-2027 (PNCDI IV), aprobat prin HG nr. 1188/2022, cu modificările și completările ulterioare, lansează, în conformitate cu OMCID nr. 20952/2023, Competiția pentru realizarea proiectului „Descoperă Universul cu România@CERN (DUROCERN)”, prin procedura de licitație restrânsă, în conformitate cu prevederile HG nr.1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare, și a acțiunilor cuprinse în PNCDI IV, cu modificările și completările ulterioare.
Instituțiile interesate pot depune expresii de interes, conform modelului, la sediul Institutului de Fizică Atomică din: strada Atomiștilor, nr 407, Măgurele 077125, Ilfov, România.
Expresiile de interes se vor depune în 1 exemplar pana la data de 16.08.2023, ora 16:30, în original, însoțite de adresă de înaintare (cu același număr de înregistrare ca şi Expresia de interes) care se înregistrează la etajul 8 al clădirii IFA, camera Programe.

A fost lansat Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte în cadrul PNCDI IV / 5.9 / 5.9.2 / Modul EURATOM-RO: Proiecte de CD pentru întărirea capacității de participare la EUROfusion.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 17.08.2023 ora 23:59.

Atenție! Sistemul se închide automat la data de 18.08.2023 ora 00:00.

Mai multe informaţii: https://prompt.ifa-mg.ro/login .

A fost lansat Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte în cadrul PNCDI IV / 5.9 / 5.9.2 / Modul CERN-RO: Proiecte suport pentru echipele CERN-RO

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 17.08.2023 ora 23:59.

Atenție! Sistemul se închide automat la data de 18.08.2023 ora 00:00.

Mai multe informaţii: https://prompt.ifa-mg.ro/login .


Ordinul privind modificare Pachet informatii CERN-RO

Ordin Nr. 21152/22.09.2023 privind modificarea Anexei 1 la OMCID 20950/04.09.2023 privind lansarea Competitiei 2023 pentru Proiecte suport pentru echipele CERN-RO din Cadrul Programului 5.9 - Cercetare in domenii de interes strategic, Subprogramul 5.9.2 Participarea la organisme si programe internationale de cercetare in domeniul atomic si subatomic, Modul CERN-RO al Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2022-2027 (PNCDI IV)

A fost lansat Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte în cadrul PNCDI IV / 5.9 / 5.9.1 / Proiecte de colaborare cu Germania la ELI-NP.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 17.08.2023 ora 23:59.

Atenție! Sistemul se închide automat la data de 18.08.2023 ora 00:00.

Mai multe informaţii: https://prompt.ifa-mg.ro/login .

CONSULTARE PUBLICA PACHET INFORMATII FAIR-RO


Se supune consultarii publice Pachetul de informatii pentru Subprogramul 5.9.2 FAIR-RO din cadrul PNCDI IV:

 • Partea I
 • Partea II

 • Observatiile si propunerile de modificare se primesc pana la data de 29 iulie 2023 pe adresa de e-mail: fair@ifa-mg.ro

  Prorectorul Universității din București conf. univ. dr. Sorin Costreie, ales în funcția de președinte al rețelei UNICA

  Prorectorul pentru Rețele universitare și Relații publice al Universității din București (UB) conf. univ. dr. Sorin Costreie a fost ales astăzi, 15 iunie 2023, președinte al Network of Universities from the Capitals of Europe – UNICA. Astfel, profesorul Costreie devine primul președinte al UNICA care provine dintr-o țară din Europa Centrală și de Est, dar și primul președinte din România al unei alianțe universitare europene.

  CONSULTARE PUBLICA PACHET INFORMATII CERN-RO

  Se supune consultarii publice Pachetul de informatii pentru Subprogramul 5.9.2 CERN-RO din cadrul PNCDI IV:

 • Pachet informatii Subprogramul 5.9.2 Modulul CERN-RO

 • Observatiile si propunerile de modificare se primesc pana la data de 15 iulie 2023 pe adresa de e-mail: cern@ifa-mg.ro

  CONSULTARE PUBLICA PACHET INFORMATII EURATOM-RO Fuziune

  Se supune consultarii publice Pachetul de informatii pentru Subprogramul 5.9.2 Modulul EURATOM-RO Fuziune din cadrul PNCDI IV:

 • Pachet informatii Subprogramul 5.9.2 Modulul EURATOM-RO Fuziune

 • Observatiile si propunerile de modificare se primesc pana la data de 14 iulie 2023 pe adresa de e-mail: euratom@ifa-mg.ro

  In memoriam MARIUS SABIN PECULEA

  S-a stins din viata academicianul Marius Sabin Peculea, fondatorul si primul director al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice-ICSI Rm-Valcea ( fosta Uzina “G”).

  Amanat in data de 19 iunie 2023 ora 11:00


  IFA - PROMPT

  In cadrul urmatoarelor competitii de proiecte PNCDI IV care vor fi lansate de IFA, depunerea propunerilor se va realiza on-line, prin intermediul sistemului informatic IFA-PROMPT (IFA PROgramme Management PlaTform), accesibil la adresa web https://prompt.ifa-mg.ro/login.
  IFA-PROMPT permite crearea de conturi instituționale unice (un singur cont/instituție), administratorii acestora (un singur administrator/cont, desemnat de instituție) asigurand crearea de conturi pentru fiecare propunere de proiect.
  Pentru a veni in sprijinul potentialilor contractori si utilizatori ai sistemului informatic IFA-PROMPT, IFA organizeaza o sesiune informativa luni 12 iunie ora 11 la care se poate participa on-line prin inregistrarea la adresa web https://indico.ifa-mg.ro/event/43/.

  Consultare publica Pachet informatii ELI-RO

  Se supune consultarii publice Pachetul de informatii pentru Subprogramul 5.9.1 ELI-RO din cadrul PNCDI IV:

  Observatiile si propunerile de modificare se primesc pana la data de 30 iunie 2023 pe adresa de e-mail: eli@ifa-mg.ro

  In memoriam Profesor Alexandru Berinde

  Pe 5 martie ne-a părăsit Alexandru Berinde, o personalitate a fizicii de pe Platforma Măgurele. Profesorul Berinde este unul dintre ultimii reprezentanți ai "promoției de aur" pe care Horia Hulubei s-a bazat în structurarea Institutului de Fizică Atomică după 1956 și a fizicii nucleare experimentale din țară. A fost șef de secție în IFA, apoi director științific al IFIN din 1977 până în anii '90 - poziție în care a urmărit tot timpul cultivarea și promovarea cercetărilor științifice de calitate.

  In memoriam Profesor Adrian Dafinei

  Profesorul Adrian Dafinei a plecat dintre noi! Cadru didactic la Facultatea de Fizica a Universitatii din Bucuresti, deosebit de apreciat de studenti si colegi, Profesorul Adrian Dafinei s-a dedicat o lunga perioada pregatirii loturilor olimpice ale elevilor participanti la concursurile nationale si internationale de fizica cu rezultatele remarcabile. Entuziasmul sau, standardele inalte si bogatia de idei l-au definit atat pe taram profesional cat si personal.

  Romania@CERN Open Symposium 2023

  Eveniment dedicat aniversarii a 10 ani de la infiintarea Comitetului Stiintific International Consultativ Romania - CERN
  Locatie:
  10:00 - 14:00 Facultatea de Fizica, Universitatea din Bucuresti Amifiteatrul 3
  14:00 - 19:00 Institutul de Fizica Atomica (Sala Consiliu, Etaj 9)

  Programul GET_INvolved – pentru studenţi și cercetători

  Programul GET_INvolved oferă studenților și cercetătorilor aflați la început de drum oportunitatea de a efectua stagii de cercetare la acceleratorul de cercetare pentru studiul antiprotonilor și ionilor FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe, care va fi construit în apropiere de Darmstadt, în Germania.

  Program ELI-RO 2022

  Simpozionul este dedicat prezentării principalelor realizări din perioada 2020-2022 ale proiectelor cu tematică specifică programului științific ELI-NP (Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics, Măgurele).


  Program FAIR-RO 2022

  Simpozionul este dedicat prezentării principalelor realizări din perioada 2020-2022 ale echipelor românești participante la programul științific FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research – FAIR), centru european de cercetare aflat în construcție la Darmstadt, Germania.

  PREMIUL NOBEL PENTRU FIZICA PE ANUL 2022

  A fost atribuit cercetătorilor Alain Aspect, Universitatea Paris-Saclay şi École Polytechnique, Palaiseau, Franţa, John F. Clauser, J.F. Clauser & Assoc., Walnut Creek, CA, USA și Anton Zeilinger, Universitatea din Vienna, Austria pentru „experimente cu fotoni interconectați, stabilind încălcarea inegalităților Bell și pionierat în știința informației cuantice”.

  Noaptea cercetătorilor 2022: Inovație, trenduri și știință în folosul societăţii

  În perioada 30 septembrie - 1 octombrie, cercetătorii din consorțiul ReCoNnect invită publicul larg să descopere lumea extraordinară a științei prin zeci de activități destinate minților curioase de toate vârstele, în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022. Anul acesta, evenimentul se desfășoară sub patronajul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și prezintă activități dintre cele mai diverse în 19 de locații din țară, toate gravitând în jurul tematicii generale: „New science, trends and results”.

  CERN’s new Graduate Programme

  CERN recently opened the first series of applications to ‘Origin’ for recent graduates. Currently CERN is seeking to hire almost one hundred recent graduates. They are spread across a variety of disciplines, the majority are in computing. Applications are now open until the 3rd of October.


  There are some really exciting areas:
  * Apply here : Early Career Professionals – University Graduates and the potential projects can be viewed here
  * Apply here : Early Career Professionals – Technician/administrative fields and the projects can be viewed here

  Lansare Grant EUROFusion

  La data de 5 Iulie a avut loc la Bruxelles evenimentul de lansare a noului Grant EUROfusion.
  In prezent Romania participa la EUROfusion prin urmatoarele institutii: INFLPR, IFIN-HH, IFTM, ICSI si UTCN.
  Finantarea proiectelor este realizata de Comisia Europeana prin Euratom Research and Training Programme si de Institutul de Fizica Atomica prin Programul EURATOM-RO din cadrul PNCDI III.
  Inregistrarea evenimentului este disponibila pe Youtube

  La data de 5 iulie 2022, dupa mai bine de trei ani de modernizari, a fost demarata, la marele accelerator hadronic (LHC) de la CERN, o noua runda (RUN 3) de inregistrare a datelor provenite de la ciocnirile la energii inalte.

  Cu aceasta ocazie a fost atins un nou record mondial de 13,6 TeV.
  Romania a participat la modernizarea unor componente de la experimentele ALICE, ATLAS si LHCb. Finantarea proiectelor ALICE, ATLAS si LHCb a fost realizata prin Programul CERN-RO din cadrul PNCDI III.
  Evenimentul a fost transmis Live pe Youtube

  ANUNT LANSARE PROIECT PIANOFORTE

  Institutul de Fizica Atomica anunta lansarea proiectului PIANOFORTE - European partnership: research and education for radiation protection finantat de Comisia Europeana prin programul EURATOM si de statele membre participante, Grant nr. 101061037/2022.

  IFA 2021: REALIZĂRI ȘI DISTINCȚII

  Avem deosebita onoare de a vă invita să participați la evenimentul găzduit în mod traditional, în fiecare an, de Institutul de Fizică Atomică, Simpozionul „IFA 2021: Evenimente, Realizări și Distincții”. Vă așteptăm la data de 2 iunie 2022, începând cu ora 12:00, în Sala de Consiliu IFA, să ne însoțiți într-o incursiune în istorie, de omagiere a deschizătorilor de drumuri, apoi în prezent, să fim împreună martori la istoria tinerilor și a seniorilor pe care îi vom onora cu acordarea de distincții.