Despre IFA

Bloc Turn IFA | Institutul de Fizica Atomica

Institutul de Fizica Atomica (IFA) are cu siguranta un Trecut, unul stralucit. Majoritatea personalitatilor si realizarilor din ultimele decenii isi leaga numele de IFA. Noua sa misiune este de a asigura o politica adecvata si stimulativa a cercetarii stiintifice si dezvoltarii technologice in fizica atomica si subatomica. IFA reprezinta un NUME, un SIMBOL care merita sa dainuie in Viitor. IFA poate asigura consistenta si coerenta cercetarii de fizica din Romania. IFA ne poate da speranta unui viitor cel putin pe masura trecutului. Succesul reconstructiei depinde de noi toti.

Brosura IFA Florin D. Buzatu
Director General IFA
IFA între legendă şi speranţă

IFA nu este un simplu acronim, IFA este simbolul fizicii româneşti.

Trecut. Institutul de Fizică Atomică (IFA) de la Măgurele a fost înfiinţat în anul 1956 din Institutul de Fizică al Academiei, fondat în 1949 sub conducerea savantului Horia Hulubei care a fost şi primul director IFA. IFA marchează formarea unei comunităţi de elită şi a unei şcoli de renume pentru ştiinţa românească: IFA este leagănul fizicii româneşti. Dezvoltarea Platformei de Fizică de la Măgurele şi-a atins apogeul în anii '70 prin concentrarea unui potenţial uman şi a unei infrastructuri de cercetare, învăţământ şi chiar sociale, impresionante pentru vremea aceea. ştiinţa care se făcea la Măgurele a devenit cunoscută în comunitatea internaţională şi a impus un standard întregii cercetări româneşti. În 1973 IFA a fost înglobată, alături de alte unităţi de cercetare şi învăţământ de profil din ţară, în Institutul Central de Fizică (ICEFIZ) din componenţa Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (CSEN). În 1977 ICEFIZ a fost reorganizat prin apariţia principalelor institute de cercetare de fizică şi unităţi tehnologice din ţară, specializate pe domenii: Platforma Măgurele - fizică şi inginerie nucleară, laseri şi plasmă, materiale, fizica pământului, ştiinţe spaţiale, aparatură nucleară; Cluj-Napoca - tehnologii izotopice şi moleculare; Iaşi - fizică tehnică; Râmnicu Vâlcea - apă grea. IFA a reapărut ca instituţie publică cu personalitate juridică în ianuarie 1990, în subordinea directă a guvernului, prin preluarea unităţilor de cercetare din ICEFIZ odată cu desfinţarea CSEN. În 1996 IFA a fost practic dezmembrată prin apariţia institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare de astăzi, pe Platforma Măgurele existând în prezent cinci astfel de institute naţionale (fizică şi inginerie nucleară; laseri, plasmă şi radiaţie, plus ştiinţe spaţiale; fizica materialelor; fizica pământului; optoelectronică). Începând cu anul 1999, prin semnarea Contractului de Asociere la EURATOM, IFA asigură coordonarea participării cercetării româneşti la Programul European de Fuziune Termonucleară Controlată pentru Energie (prin proiecte câştigate anual prin competiţie internaţională), parte a Programelor Cadru ale Uniunii Europene. În perioada 2001-2006 IFA a asigurat conducerea Programului "Cercetare fundamentală de interes socio-economic" CERES din Planul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare iar în intervalul 2005-2008 a asigurat conducerea Modulului "Proiecte complexe de C-D, ariile tematice socio-economic şi umanist, fizică nucleara şi stiinţe de bază" din Programul CEEX.


Prezent. IFA se află astăzi în plină reconstrucţie. Noua misiune a institutului, conform Hotărârii Guvernului nr. 1608/2008 privind reorganizarea IFA şi a Deciziei Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare ştiinţifică nr. 9642/2009, este de a contribui la elaborarea şi implementarea unei politici coerente şi stimulative a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în fizica atomică şi subatomică, de întărire a potenţialului românesc, în vederea creşterii impactului ştiinţific şi socio-economic precum şi a vizibilităţii internaţionale. În acest sens, IFA are ca obiective principale: evaluarea potenţialului ştiinţific naţional în domeniu şi elaborarea unei strategii de dezvoltare adecvate; promovarea parteneriatului ştiinţific şi reprezentarea internaţională a domeniului (EURATOM, CERN, proiecte de mari infrastructuri de cercetare precum ITER, ELI, etc.); iniţiere şi conducere de programe de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale; facilitarea transferului de cunoştinţe pentru creşterea şi valorificarea potenţialului naţional de cercetare în domeniul fizicii.


Viitor. IFA reprezintă un NUME, un SIMBOL care merită păstrat şi întărit. IFA poate asigura consistenţă şi coerenţă cercetării de fizică din România. Legenda IFA poate continua dându-ne speranţa unui viitor cel puţin pe măsura trecutului. Succesul reconstrucţiei depinde de noi toţi.

Comitet Director


Presedinte

Dr. Florin-Dorian BUZATU

Director General

021.457.44.93; 021.457.44.56 (Fax)

f.buzatu@ifa-mg.ro

Curriculum Vitae (RO), Curriculum Vitae (EN)

List of publications

Membri

Ec. Georgeta NEACȘU

Contabil Sef

021.457.42.80; 021.457.44.93; 021.457.44.56 (Fax)

g.neacsu@ifa-mg.ro

Cristina MELINTE

Director Adjunct

021.457.44.93; 031.710.15.54, 021.457.44.56 (Fax)

c.melinte@ifa-mg.ro

Andreea FAZACAȘ

Șef Centru Cooperări Internaționale

021.457.44.93; 031.710.15.54, 021.457.44.56 (Fax)

a.fazacas@ifa-mg.ro

Curriculum Vitae (RO), Curriculum Vitae (EN)

Presedinte:
Institutul de Fizica Atomica
Dr. Florin-Dorian, BUZATU, Director General Institutul de Fizică Atomică
Membrii:
Institutul National de CD pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei
Dr. Nicolae Victor ZAMFIR, Director General IFIN-HH
INSTITUTUL NATIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI
Dr. Traian DASCALU, Director General INFLPR
Institutul National de CD pentru Fizica Materialelor
Dr. Ionuţ Marius ENCULESCU, Director General INFM
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI
Dr. Constantin IONESCU, Director General INFP
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE SPAŢIALE
Dr. Sorin ZGURĂ, Director ISS
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare (ITIM Cluj-Napoca)
Dr. ing. Romulus Valeriu Flaviu TURCU, Director General ITIM Cluj-Napoca
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice (ICSI Râmnicu Vâlcea)
Dr. Mihai VARLAM, Director General ICSI Ramnicu Valcea
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică (IFT Iaşi)
Dr. Nicoleta LUPU, Director General IFT Iaşi
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie (IMT Bucureşti)
Dr. Miron Adrian DINESCU, Director General IMT
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE 2000)
Dr. Roxana SAVASTRU, Director General INOE 2000

Interes PublicRegulamentul de acces al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe imobilul proprietate publica aflat in administrarea Institutului de Fizica Atomica - aprobat in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice


BULETIN INFORMATIV publicat in conformitate cu prevederile legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public


INSTITUTUL DE FIZICA ATOMICA

Adresa: Str. Atomistilor, nr. 407, Magurele, 077125, judetul Ilfov

Telefon: 021.457.44.93; 021.457.44.56

Website: www.ifa-mg.ro


Accesul liber si neingradit al oricarei persoane din Romania la informatiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice. Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Pentru mai multe detalii consultati:

Pentru a solicita in scris informatii de interes public cu privire la activitatea Institutului de Fizica Atomica, va rugam sa completati o cerere si sa o trimiteti pe adresa institutului (Str. Atomistilor, nr. 407, Magurele, 077125, judetul Ilfov, Romania).

In cazul in care considerati ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, va puteti adresa cu o reclamatie administrativa, conform legii.

Formularele tip, asa cum sunt prezentate in Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descarcare:

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Legii nr. 544/2001, art. 5, alin. 1:Ghiduri
DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE:


Florin D. Buzatu

Declaratie de avere : 2019, 2018, 2017, 2016,2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Declaratie de interese : 2018, 2018, 2017, 2016,2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009


Alexandru Nicolae

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Anton Ion Daniel

Declaratie de avere : 2018

Declaratie de interese : 2018


Baibarac Aneta Mihaela

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Coca Constanta

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Cretulescu Andrei Viorel

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Elisei Ionel

Declaratie de avere : 2018

Declaratie de interese : 2018


Fazacas Andreea

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Gradinaru Cristina Paula

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Iancu Cristina Ecaterina

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Ilie Alina Elena

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Ion Jenica

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Melinte Cristina

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Mircea Liliana Cristina

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Neacsu Georgeta

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Poterasu Mihaela Valentina

Declaratie de avere : 2018, Lichidare

Declaratie de interese : 2018, Lichidare


Rusnac Constantin

Declaratie de avere : Lichidare, 2018

Declaratie de interese : Lichidare, 2018


Savu Raluca

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Socolov Adrian

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Stanescu George Ioan

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Trikhanov Maxim

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Velicu Florentina

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Vizureanu Ana

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Zlataru Camelia Georgia

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018


Zupcau Iustina Catalina

Declaratie de avere : 2019, 2018

Declaratie de interese : 2019, 2018

Istoric IFADIRECTORI GENERALI IFA

Horia HULUBEI Horia HULUBEI 1956-1968
Ioan URSU Ioan URSU 1968-1976 (30 dec.)

Gheorghe PASCOVICI Gheorghe PASCOVICI 05.01.1990 – 18.11.1993
Alexandru GLODEANU Alexandru GLODEANU 18.11.1993 – 19.04.1995
Teodor NECŞOIU Teodor NECŞOIU 19.04.1995 – 19.04.1997
Geavit MUSA Geavit MUSA 19.04.1997 – 19.03.1998
Voicu LUPEI Voicu LUPEI 19.03.1998 – 01.10.2000
Theodor IONESCU-BUJOR Theodor IONESCU-BUJOR 01.10.2000 – 10.01.2008
Florin-Dorian BUZATU Florin-Dorian BUZATU 10.01.2008 - prezent

Cariere

Data Anunt
24 Iulie 2017 Anunturi concurs Economist, Administrator, Magaziner
Anunt Economist - Anulare Concurs
Rezultate dosare Administrator
Rezultate dosare Magaziner
Rezultate proba scrisa-Administrator
Rezultate proba scrisa-Magaziner
Rezultate finale Administrator
Rezultate finale Magaziner
29 Iunie 2017 Anunt concurs Asistent conducere programe
Rezultate selectie dosare Asistent conducere programe
Rezultate proba scris Asistent conducere porgrame
Rezultate finale Asistent conducere programe
28 Iunie 2017 Anunt concurs Economist
Anunt anulare concurs Economist
21 Iunie 2017 ANUNT concurs Asistent conducere programe
Rezultate selectie dosare Asistent conducere programe
Rezultate proba scris - Asistent conducere programe
Rezultate finale concurs Asistent conducere programe
18 Aprilie 2017 Anunt concurs Sef Sv. Tehnic-Administrativ
Rezultate selectia dosarelor Sef Serviciu Tehnic Administrativ
12 Aprilie 2017 ANUNT concurs Monitor economic proiecte
Rezultate selectie dosare Monitor economic proiecte
Rezultate proba scris Monitor economic proiecte
Rezultate finale concurs Monitor economic proiecte
03 Aprilie 2017 Anunt concurs MAGAZINER
Rezultate selectie dosare MAGAZINER
Rezultate proba scris - concurs MAGAZINER
Rezultate finale concurs Magaziner
13 Februarie 2017 Anunt concurs ADMINISTRATOR + MAGAZINER
Anunt anulare concurs MAGAZINER
Rezultate selectie dosare ADMINISTRATOR
Rezultate proba scris ADMINISTRATOR
Rezultate contestatii concurs ADMINISTRATOR
Rezultate finale proba scrisa ADMINISTRATOR
03 Februarie 2017 Anunt concurs SECRETAR STIINTIFIC PROGRAME
Rezultate selectie dosare SECRETAR STIINTIFIC PROGRAME
Rezultate finale SECRETAR STIINTIFIC PROGRAME
01 Februarie 2017 Anunt concurs ASISTENT CONDUCERE PROGRAME
Rezultate selectie dosare ASISTENT CONDUCERE PROGRAME
Rezultat proba scris ASISTENT CONDUCERE PROGRAME
Rezultate finale ASISTENT CONDUCERE PROGRAME
09 Noiembrie 2016 ANUNT CONCURS - Administrator retea calculatoare
Rezultate selectia dosarelor - Administrator retea calculatoare
Informare calendar - examen Administrator retea calculatoare
Rezultate proba scris - Administrator retea calculatoare
Rezultate finale - Administrator retea calculatoare
13 Octombrie 2016 Anunt concursuri Referent si Asistent conducere programe
Rezultate selectia dosarelor Referent
Rezultate selectia dosarelor Asistent conducere programe
Rezultate proba scris - Referent
Rezultate proba scris- Asistent conducere programe
Rezultate finale - Referent
Rezultate finale- Asistent conducere programe
11 Octombrie 2016 Anunt concurs Expert achizitii publice
Rezultate selectie dosare Concurs Expert achizitii publice
Rezultate -proba scris- expert achizitii publice
Rezultate finale concurs Expert achizitii
22 August 2016 Anunt concurs SECRETAR DIRECTOR
Anunt anulare concurs SECRETAR DIRECTOR
24 Mai 2016 Anunt concurs Director Adjunct si Director economic program
Rezultate selectia dosarelor - Concurs Director Adjunct
Rezultate selectia dosarelor - concurs Director economic program
Rezultate proba scris - Director Adjunct
Rezultate proba scris - Director economic program
Rezultate FINALE - Director adjunct
Rezultate FINALE - Director economic program
18 Mai 2016 Anunt concurs Tehnoredactor si Administrator pagina web
Rezultate selectia dosarelor - concurs Administator pagina web
Rezultate selectia dosarelor - Concurs Tehnoredactor
Rezultate proba scris - Administrator pagina web
Rezultate proba scris - Tehnoredactor
Rezultate FINALE - Administrator pagina web
Rezultate FINALE - Tehnoredactor
16 Mai 2016 Anunt concurs angajare Monitor economic proiecte si Asistent conducere programe
Rezultate selectia dosarelor - Concurs Monitor economic proiecte
Rezultate selectia dosarelor - Concurs Asistent conducere programe
Rezultate proba scris -Monitor economic proiecte
Rezultate porba scris - Asistent conducere programe
REZULTATE FINALE - Monitor economic proiecte
REZULTATE FINALE - Asistent conducere programe
04 Mai 2016 Anunt Concurs Responsabil Proiecte
Rezultate selectie dosare - concurs Responsabil Proiecte
Rezultate proba scris - Responsabil Proiecte
Rezultate finale (scris+interviu)- Responsabil Proiecte
25 Aprilie 2016 Anunt Concurs post vacant Responsabil centru de date si centrala telefonica
Anunt anulare concurs Responsabil centru de date si centrala telefonica
25 Aprilie 2016 Anunt Concurs post vacant - SOFER
Rezultate selectie dosare - SOFER
Rezultate proba scrisa - concurs Sofer
Anunt amanare proba practica - concurs Sofer
Anunt reluare concurs Sofer - proba practica
Rezultate proba practica Sofer
Rezultatea contestatii proba practica concurs Sofer
Rezultate finale concurs Sofer