EURATOM-RO FUZIUNE

14 Decembrie 2021

Rezultate evaluare propuneri de proiecte din cadrul Programului 5/Subprogramul 5.2/Modul EURATOM-RO/Apel 2021
Rezultate

17 Noiembrie 2021

Rezultatele verificării eligibilităţii proiectelor depuse în cadrul Programului 5/Subprogramului 5.2/Modul EURATOM-RO/Competiţia 2021
Rezultate
Termenul limită pentru depunerea contestațiilor este 18 Noiembrie 2021, conform Calendarului din Pachetul de Informații.


La nivel European Tratatul EURATOM a fost cadrul juridic internațional în care statele membre au inceput coopererarea în domeniul cercetării fuziunii nucleare. In anul 1998 a fost creat Acordul European de dezvoltare in domeniul fuziunii nucleara (EFDA – European Fusion Development Agreement). Acest acord între instituțiile de cercetare de fuziune europene și Comisia Europeană (care reprezintă Euratom) a asigurat consolidarea si coordonarea colaborarii lor in activități colective de cercetare în domeniul cercetării fuziunii nucleare.

Incepand cu anul 2014 cercetarile de fuziune nucleara se desfasoara in cadrul proiectului european EUROfusion. Consortiul proiectului cuprinde 27 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania. Reprezentantul României în Consorțiul EUROfusion este Institutul de Fizică Atomică (IFA) care îndeplinește și rolul de conducător al Programului EURATOM-RO. Semnatarii reprezintă aproximativ 40 laboratoare de fuziune care sunt ele însele legate de mai mult de 100 de terțe părți. Documentul programatic aflat la baza activitatilor din cadrul acestui proiect este “Fusion Electricity – A roadmap to the realisation of fusion energy”. Acest document stabileste viziunea strategica pentru demonstrarea posibilitatii obtinerii de energie electrica din fuziunea nucleara, in regim commercial, prin construirea unui prototip demonstrative (DEMO) pana in anul 2050. Elementul cheie este construirea celei mai avansate instalatii de fuziune ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Avand in vedere complexitatea si miza stiintifica acestui proiect, menit sa ofere informatii esentiale, de natura stiintifica si tehnologica, pentru constructia DEMO, ITER reprezinta pivotul central al proiectului EUROfusion.

Participarea la programul științific EURATOM reprezintă o prioritate strategică a sistemului de CDI din România. În conformitate cu HG nr. 583/2015 pentru aprobarea PNCDI pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), activitățile de CD ale instituțiilor românești participante la EURATOM se finanțează prin Programul 5 - Cercetare în domenii de interes strategic, Subprogramul 5.2 - Participare la organismele şi programele internaţionale de cercetare în domeniul atomic şi subatomic, Modulul EURATOM-RO. Conducerea Subprogramului 5.2 din PNCDI III, în particular cea a Modulului EURATOM-RO, se realizează de către Institutul de Fizică Atomică (IFA, http://www.ifa-mg.ro/) pe bază de contract de finanţare încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării si Digitalizarii (MCID)