Pachet de informatii

2021

17 Noiembrie 2021

Rezultatele verificării eligibilităţii proiectelor depuse în cadrul Programului 5/Subprogramului 5.2/Modul EURATOM-RO/Competiţia 2021
Rezultate
Termenul limită pentru depunerea contestațiilor este 18 Noiembrie 2021, conform Calendarului din Pachetul de Informații.


19 Octombrie 2021

A fost lansat Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte in cadrul Modulului EURATOM-RO Fuziune din PNCDI III, Programul 5, Subprogramul 5.2.

Cei interesati sunt rugati sa consulte PACHETUL DE INFORMATII :

Formularele care trebuie completate pot fi descarcate aici.

Termenul limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este 12 Noiembrie 2021 ora 14:00 (la sediul IFA).

Informatii suplimentare pot fi obtinute prin e-mail la adresa:
euratom_fuziune@ifa-mg.ro.

Documente aferente Apelului: OMCI Nr. 619/19.10.2021.


2016

29 Noiembrie 2016

DECIZIE pentru modificarea si completarea Deciziei nr.9205/21.04.2016 privind aprobarea Pachetului de lnformafii pentru Programul 5 - Cercetare in domenii de interes strategic, Subprogramul 5.2. - Participare la organismele si programele intemaµonale de cercetare in domeniul atomic si subatomic, Modulul EURATOM-RO Fuziune, din cadrul Planului national de cercetare­ dezvoltare inovare pentru perioada 2015 - 2020


24 Iunie 2016

Rezultate evaluare propuneri proiecte EURATOM-RO Fuziune


23 Mai 2016

Rezultate eligibilitate propuneri de proiecte EURATOM-RO Fuziune


22 Aprilie 2016

A fost lansat Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte in cadrul Modulului EURATOM-RO Fuziune din PNCDI III, Programul 5, Subprogramul 5.2.

Cei interesati sunt rugati sa consulte PACHETUL DE INFORMATII :

Formularele care trebuie completate pot fi descarcate aici.

Termenul limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este 20 Mai 2016 ora 16 (la sediul IFA).

Informatii suplimentare pot fi obtinute prin e-mail la adresa:
euratom_fuziune@ifa-mg.ro.

Documente aferente Apelului: Decizia Presedintelui ANCSI Nr. 9205/21.04.2016.