EURATOM-RO FUZIUNE

15 Septembrie 2023

Rezultate evaluare EURATOM-RO / Proiecte de CD pentru întărirea capacității de participare la EUROfusion

Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte din cadrul Programului 5.9/Subprogramul 5.9.2 / Modul EURATOM-RO / Apel 2023 - Proiecte de CD pentru întărirea capacității de participare la EUROfusion

Contractarea proiectelor se va realiza în perioada 18 – 22 septembrie 2023.

Rezultate EURATOM-RO_S_2023 .


7 August 2023

A fost lansat Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte în cadrul PNCDI IV / 5.9 / 5.9.2 / Modul EURATOM-RO: Proiecte de CD pentru întărirea capacității de participare la EUROfusion.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 17.08.2023 ora 23:59.

Atenție! Sistemul se închide automat la data de 18.08.2023 ora 00:00.

Mai multe informaţii: https://prompt.ifa-mg.ro/login .


14 Iunie 2023

Se supune consultarii publice Pachetul de informatii pentru Subprogramul 5.9.2 EURATOM-RO din cadrul PNCDI IV:
Pachet informatii Subprogramul 5.9.2 Modulul EURATOM-RO
Observatiile si propunerile de modificare se primesc pana la data de 14 iulie 2023 pe adresa de e-mail: euratom@ifa-mg.ro


14 Decembrie 2021

Rezultate evaluare propuneri de proiecte din cadrul Programului 5/Subprogramul 5.2/Modul EURATOM-RO/Apel 2021
Rezultate


17 Noiembrie 2021

Rezultatele verificării eligibilităţii proiectelor depuse în cadrul Programului 5/Subprogramului 5.2/Modul EURATOM-RO/Competiţia 2021
Rezultate
Termenul limită pentru depunerea contestațiilor este 18 Noiembrie 2021, conform Calendarului din Pachetul de Informații.


La nivel European Tratatul EURATOM a fost cadrul juridic internațional în care statele membre au inceput coopererarea în domeniul cercetării fuziunii nucleare. In anul 1998 a fost creat Acordul European de dezvoltare in domeniul fuziunii nucleara (EFDA – European Fusion Development Agreement). Acest acord între instituțiile de cercetare de fuziune europene și Comisia Europeană (care reprezintă Euratom) a asigurat consolidarea si coordonarea colaborarii lor in activități colective de cercetare în domeniul cercetării fuziunii nucleare.

Incepand cu anul 2014 cercetarile de fuziune nucleara se desfasoara in cadrul proiectului european EUROfusion. Consortiul proiectului cuprinde 27 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania. Reprezentantul României în Consorțiul EUROfusion este Institutul de Fizică Atomică (IFA) care îndeplinește și rolul de conducător al Programului EURATOM-RO. Semnatarii reprezintă aproximativ 40 laboratoare de fuziune care sunt ele însele legate de mai mult de 100 de terțe părți. Documentul programatic aflat la baza activitatilor din cadrul acestui proiect este “Fusion Electricity – A roadmap to the realisation of fusion energy”. Acest document stabileste viziunea strategica pentru demonstrarea posibilitatii obtinerii de energie electrica din fuziunea nucleara, in regim commercial, prin construirea unui prototip demonstrative (DEMO) pana in anul 2050. Elementul cheie este construirea celei mai avansate instalatii de fuziune ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Avand in vedere complexitatea si miza stiintifica acestui proiect, menit sa ofere informatii esentiale, de natura stiintifica si tehnologica, pentru constructia DEMO, ITER reprezinta pivotul central al proiectului EUROfusion.

Participarea la programul științific EURATOM reprezintă o prioritate strategică a sistemului de CDI din România. În conformitate cu HG nr. 583/2015 pentru aprobarea PNCDI pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), activitățile de CD ale instituțiilor românești participante la EURATOM se finanțează prin Programul 5 - Cercetare în domenii de interes strategic, Subprogramul 5.2 - Participare la organismele şi programele internaţionale de cercetare în domeniul atomic şi subatomic, Modulul EURATOM-RO. Conducerea Subprogramului 5.2 din PNCDI III, în particular cea a Modulului EURATOM-RO, se realizează de către Institutul de Fizică Atomică (IFA, http://www.ifa-mg.ro/) pe bază de contract de finanţare încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării si Digitalizarii (MCID)