Logo - Ministerul Cercetarii Inovarii si Digitalizarii
IFA Logo
CERN Logo

Programul CERN-RO

Programul CERN-RO sustine participarea institutiilor de cercetare romanesti la programul stiintific CERN in vederea cresterii capacitatii nationale de cercetare si a vizibilitatii cercetarii romanesti in domeniul fizicii particulelor elementare, al fizicii nucleare la energii inalte si al fizicii cu fascicule radioactive.

Participarea la programul stiintific CERN reprezinta o prioritate strategica a sistemului de CDI din Romania.

Participarea Romaniei la CERN a fost reglementata pana in anul 2015 de Legea 203/2010, iar finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare ale institutiilor din Romania la programele si proiectele CERN s-a realizat din bugetul PNCDI II/ Programul RO-CERN prin Institutul de Fizica Atomica. In perioada 2012 – 2015 Romania a participat, prin doua institutii coordonatoare de proiect - Institutul National de C&D pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei (IFIN-HH) si Institutul de Stiinte Spatiale (ISS) - la opt experimente (ALICE, ATLAS, LHCb, WLCG, ISOLDE, DIRAC, nTOF si NA62) de la marele accelerator hadronic LHC (Large Hadron Collider).

In conformitate cu HG nr. 583/2015 pentru aprobarea PNCDI pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), activitatile de CD ale institutiilor romanesti participante la CERN se finanteaza prin Programul 5 - Cercetare in domenii de interes strategic, Subprogramul 5.2 - Participare la organismele si programele internationale de cercetare in domeniul atomic si subatomic, Modulul CERN-RO.

In prezent Romania participa la CERN prin trei institutii coordonatoare de proiect - Institutul National de C&D pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei (IFIN-HH), Institutul de Stiinte Spatiale (ISS), Institutul National de C&D pentru Fizica Materialelor şi o universitate (Universitatea din Bucuresti-Facultatea de Fizica) – la 10 experimente (WA105, ALICE, ATLAS, LHCb, WLCG, ISOLDE, nTOF, NA62, MoEDAL si RD50) din cadrul programelor de cercetare ale CERN.

Activitatile desfasurate de cercetatorii romani sunt monitorizate de catre Comitetul Stiintific International Consultativ (International Scientific Advisory Board - ISAB), care are misiunea de a sprijini Institutul de Fizica Atomica in procesul decizional pe domeniul fizicii energiilor inalte legat de proiectele CERN.

Conducerea Subprogramului 5.2 din PNCDI III, in particular cea a Modulului CERN-RO, se realizeaza de catre Institutul de Fizica Atomica pe baza de contract de finantare incheiat cu Ministerul Cercetarii si Inovarii si Digitalizarii.

Obiectivele generale ale Programului CERN-RO deriva din cele ale Programului 5 si ale Subprogramului 5.2, conform cu prevederile HG nr. 583/2015:

 • identificarea de nise de cercetare, tehnologice si industriale la nivel national, european si mondial specifice activitatilor CERN;
 • utilizarea resurselor de CD prin participarea in comun, in cadrul CERN, la solutionarea problemelor de interes strategic pentru Romania;
 • prin cooperarea cu CERN, obtinerea de rezultate stiintifice vizibile si cu impact, transfer de cunostinte si tehnologii cu aplicatii strategice;
 • comunicarea eficienta intre institutiile de cercetare, de invatamant, industriale si economice din Romania, prin popularizarea rezultatelor stiintifice obtinute la CERN.

Obiectivele specifice ale Programului CERN-RO sunt urmatoarele:

 • intarirea participarii institutiilor romanesti la experimentele CERN aflate in derulare si pentru care exista deja acorduri de colaborare (MoU), cu prioritate la experimentele de la LHC;
 • cresterea output-ului stiintific prin cresterea numarului de publicatii in reviste cotate ISI si de comunicari la conferinte internationale de prestigiu;
 • cresterea potentialului aplicativ al cercetarilor prin elaborarea de dispozitive, prototipuri, software, tehnologii etc. si valorificarea acestora prin publicatii, brevete, contracte economice etc.;
 • cresterea participarii „in-kind” in cadrul experimentelor, in special la upgrade-ul LHC, printr-o mai buna valorificare a resurselor si competentelor nationale;
 • formarea de tineri specialisti prin implicarea crescuta a studentilor, tinerilor absoventi, masteranzilor, doctoranzilor in proiectele de cercetare cu CERN si pregatirea lucrarilor de licenta, disertatiilor de master si a tezelor de doctorat in tematicile proiectelor.
 • implicarea crescuta a mediului economic si de afaceri printr-o informare corespunzatoare privind necesitatile in cadrul proiectelor precum si despre licitatiile si cererile de oferte lansate de CERN;
 • incurajarea participarii la cercetarile multi- si interdiscipinare care se desfasoara la CERN, cu posibile aplicatii in domenii de interes public din Romania;
 • o mai buna comunicare si promovare a rezultatelor obtinute in cadrul proiectelor cu CERN in mediul educational si pentru publicul larg prin organizarea de activitati specifice.