Logo - Ministerul Cercetarii Inovarii si Digitalizarii
IFA Logo
CERN Logo

Programul CERN-RO PNCDI IV

Scopul Programului 5.9/Subprogramului 5.9.2/Modulului CERN-RO din cadrul din Planul Național de CDI IV (PNCDI IV) îl reprezintă susținerea participării instituțiilor de cercetare românești la programul științific CERN în vederea creșterii capacității naționale de cercetare și a vizibilității cercetării românești în domeniul fizicii particulelor elementare, al fizicii nucleare la energii înalte și al fizicii cu fascicule radioactive.
Participarea la programul ştiinţific CERN reprezintă o prioritate strategică a sistemului de CDI din România. Strategia națională de CDI pentru perioada 2022-2027 a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului (HG) nr. 933/2022. Principalul instrument de implementare a Strategiei naționale de CDI îl reprezintă Planul Național de CDI (PNCDI), instrument prin care se finanțează și activitățile de CD ale instituțiilor din România la programele şi proiectele CERN derulate pe baza protocoalelor specifice încheiate.
În conformitate cu HG nr. 1188/2022 pentru aprobarea PNCDI IV pentru perioada 2022-2027, activitățile de CD ale instituțiilor românești pregătitoare pentru participarea la CERN-RO se finanțează prin Programul 5.9 - Cercetare în domenii de interes strategic, Subprogramul 5.9.2 – Participarea la organismele internaționale de cercetare în domeniul atomic şi subatomic.
Conducerea Subprogramului 5.9.2 din PNCDI IV se realizează de către Institutul de Fizică Atomică (Institutul de Fizica Atomica) pe bază de contract de finanţare încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID ).
Activităţile desfăşurate de cercetătorii romani sunt monitorizate de către Comitetul Ştiinţific International Consultativ (International Scientific Advisory Board - ISAB), care are misiunea de a sprijini Institutul de Fizică Atomică în procesul decizional pe domeniul fizicii energiilor înalte legat de proiectele CERN.

Obiective generale:

 • • utilizarea resurselor de CD prin participarea în comun, în cadrul CERN, la soluționarea problemelor de interes strategic pentru România;
 • • creșterea numărului și calității publicațiilor științifice în reviste cotate ISI și creșterea numărului de comunicări științifice la conferințe internaționale de prestigiu;
 • • identificarea de nișe de cercetare, tehnologice şi industriale la nivel național, european şi mondial specifice activităților CERN;
 • • prin cooperarea cu CERN, obținerea de rezultate științifice vizibile și cu impact, transfer de cunoștințe și tehnologii cu aplicații strategice;
 • • creșterea participării „in-kind” în cadrul experimentelor, în special la upgrade-ul LHC, printr-o mai bună valorificare a resurselor și competențelor naționale;
 • • comunicarea eficientă între instituțiile de cercetare, de învățământ, industriale și economice din România, prin popularizarea rezultatelor științifice obținute la CERN.

Obiective specifice:

 • intarirea participarii institutiilor romanesti la experimentele CERN aflate in derulare si pentru care exista deja acorduri de colaborare (MoU), cu prioritate la experimentele de la LHC, prin achiziția de echipamente la cele mai înalte standarde tehnologice care să deservească mai multe echipe de cercetare implicate în modulul CERN-RO;
 • dezvoltarea unui cadru comun de cercetare pentru echipele românești participante la modulul CERN-RO.
 • cresterea potentialului aplicativ al cercetarilor prin elaborarea de dispozitive, prototipuri, software, tehnologii etc. si valorificarea acestora prin publicatii, brevete, contracte economice etc.;
 • formarea de tineri specialiști prin implicarea crescută a studenților, tinerilor absolvenți, masteranzilor, doctoranzilor în proiectele de cercetare cu CERN și pregătirea lucrărilor de licență, disertațiilor de master și a tezelor de doctorat în tematicile proiectelor.
 • incurajarea participarii la cercetarile multi- si interdiscipinare care se desfasoara la CERN, cu posibile aplicatii in domenii de interes public din Romania;
 • o mai buna comunicare si promovare a rezultatelor obtinute in cadrul proiectelor cu CERN in mediul educational si pentru publicul larg prin organizarea de activitati specifice.

Programul CERN-RO PNCDI III

Programul CERN-RO sustine participarea institutiilor de cercetare romanesti la programul stiintific CERN in vederea cresterii capacitatii nationale de cercetare si a vizibilitatii cercetarii romanesti in domeniul fizicii particulelor elementare, al fizicii nucleare la energii inalte si al fizicii cu fascicule radioactive.

Participarea la programul stiintific CERN reprezinta o prioritate strategica a sistemului de CDI din Romania.

Participarea Romaniei la CERN a fost reglementata pana in anul 2015 de Legea 203/2010, iar finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare ale institutiilor din Romania la programele si proiectele CERN s-a realizat din bugetul PNCDI II/ Programul RO-CERN prin Institutul de Fizica Atomica. In perioada 2012 – 2015 Romania a participat, prin doua institutii coordonatoare de proiect - Institutul National de C&D pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei (IFIN-HH) si Institutul de Stiinte Spatiale (ISS) - la opt experimente (ALICE, ATLAS, LHCb, WLCG, ISOLDE, DIRAC, nTOF si NA62) de la marele accelerator hadronic LHC (Large Hadron Collider).

In conformitate cu HG nr. 583/2015 pentru aprobarea PNCDI pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), activitatile de CD ale institutiilor romanesti participante la CERN se finanteaza prin Programul 5 - Cercetare in domenii de interes strategic, Subprogramul 5.2 - Participare la organismele si programele internationale de cercetare in domeniul atomic si subatomic, Modulul CERN-RO.

In prezent Romania participa la CERN prin trei institutii coordonatoare de proiect - Institutul National de C&D pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei (IFIN-HH), Institutul de Stiinte Spatiale (ISS), Institutul National de C&D pentru Fizica Materialelor şi o universitate (Universitatea din Bucuresti-Facultatea de Fizica) – la 10 experimente (WA105, ALICE, ATLAS, LHCb, WLCG, ISOLDE, nTOF, NA62, MoEDAL si RD50) din cadrul programelor de cercetare ale CERN.

Activitatile desfasurate de cercetatorii romani sunt monitorizate de catre Comitetul Stiintific International Consultativ (International Scientific Advisory Board - ISAB), care are misiunea de a sprijini Institutul de Fizica Atomica in procesul decizional pe domeniul fizicii energiilor inalte legat de proiectele CERN.

Conducerea Subprogramului 5.2 din PNCDI III, in particular cea a Modulului CERN-RO, se realizeaza de catre Institutul de Fizica Atomica pe baza de contract de finantare incheiat cu Ministerul Cercetarii si Inovarii si Digitalizarii.

Obiectivele generale ale Programului CERN-RO deriva din cele ale Programului 5 si ale Subprogramului 5.2, conform cu prevederile HG nr. 583/2015:

 • identificarea de nise de cercetare, tehnologice si industriale la nivel national, european si mondial specifice activitatilor CERN;
 • utilizarea resurselor de CD prin participarea in comun, in cadrul CERN, la solutionarea problemelor de interes strategic pentru Romania;
 • prin cooperarea cu CERN, obtinerea de rezultate stiintifice vizibile si cu impact, transfer de cunostinte si tehnologii cu aplicatii strategice;
 • comunicarea eficienta intre institutiile de cercetare, de invatamant, industriale si economice din Romania, prin popularizarea rezultatelor stiintifice obtinute la CERN.

Obiectivele specifice ale Programului CERN-RO sunt urmatoarele:

 • intarirea participarii institutiilor romanesti la experimentele CERN aflate in derulare si pentru care exista deja acorduri de colaborare (MoU), cu prioritate la experimentele de la LHC;
 • cresterea output-ului stiintific prin cresterea numarului de publicatii in reviste cotate ISI si de comunicari la conferinte internationale de prestigiu;
 • cresterea potentialului aplicativ al cercetarilor prin elaborarea de dispozitive, prototipuri, software, tehnologii etc. si valorificarea acestora prin publicatii, brevete, contracte economice etc.;
 • cresterea participarii „in-kind” in cadrul experimentelor, in special la upgrade-ul LHC, printr-o mai buna valorificare a resurselor si competentelor nationale;
 • formarea de tineri specialisti prin implicarea crescuta a studentilor, tinerilor absoventi, masteranzilor, doctoranzilor in proiectele de cercetare cu CERN si pregatirea lucrarilor de licenta, disertatiilor de master si a tezelor de doctorat in tematicile proiectelor.
 • implicarea crescuta a mediului economic si de afaceri printr-o informare corespunzatoare privind necesitatile in cadrul proiectelor precum si despre licitatiile si cererile de oferte lansate de CERN;
 • incurajarea participarii la cercetarile multi- si interdiscipinare care se desfasoara la CERN, cu posibile aplicatii in domenii de interes public din Romania;
 • o mai buna comunicare si promovare a rezultatelor obtinute in cadrul proiectelor cu CERN in mediul educational si pentru publicul larg prin organizarea de activitati specifice.