Logo - Ministerul Cercetarii si Inovarii
IFA Logo
FAIR Logo

Despre FAIR-RO

FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research in Europe – va fi un accelerator de cercetare pentru studiul antiprotonilor şi ionilor care va fi construit în apropiere de Darmstadt, Germania. Noul centru de cercetare va oferi oportunităţi deosebite pentru aproximativ 3000 de cercetători din aproximativ 50 de ţări. Aceste experimente vor duce la:

  • o mai bună înţelegere a proprietăţilor materiei; aceasta include o reducere a structurii materiei la componentele de bază şi la legi fundamentale, forţe şi simetrii; şi o înţelegere a modului în care, din aceste elemente constitutive, ia naştere complexitatea care nu este rezultatul unei simple suprapuneri liniare, ci implică procese, corelaţii şi coerenţe neliniare;
  • contribuţii la cunoştinţele noastre despre evoluţia Universului; structura ierarhică a materiei, de la microscopic la macroscopic, este direct legată de succesiunea etapelor în evoluţia şi generarea lumii vizibile;
  • utilizarea fasciculelor de ioni în tehnologie şi în cercetarea aplicată.

Construcția acceleratorului și a facilităților experimentale va fi coordonată de FAIR GmbH (societate germană cu răspundere limitată), înființată în baza acordului internațional între membrii fondatori. Cea mai mare parte a bugetului va fi asigurat de Germania, restul proiectului fiind finanţat de către nouă parteneri internaţionali (Finlanda, Franţa, India, Polonia, România, Rusia, Slovenia, Suedia şi Marea Britanie – aproximativ 30 % din costurile de construcţie). România este stat membru fondator în baza Convenției cu privire la construirea și exploatarea Centrului FAIR, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 și ratificată de România prin Legea nr. 307/2013. Contribuţia financiară a României, în numerar şi în natură, la construirea şi exploatarea Centrului FAIR este suportată în întregime de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării. Angajamentele asumate de România în construcția și exploatarea Centrului FAIR necesită activități de cercetare-dezvoltare specifice domeniului, ca și alte acțiuni pregătitoare privind viitoarele experimente științifice care se vor realiza începând cu 2018-2019.


Copyright © 2024 Institutul de Fizica Atomica