Seminarii

Joi, 12.05.2016

Realizări și perspective ale proiectelor de cercetare privind participarea României la FAIR

Afis Seminar

mai mult ...

PULSE and IMPULSE of ELI

Distinctii IFA

Conferinte

Noutati  

Despre IFA

Bloc Turn

IFA între legendă şi speranţă

IFA nu este un simplu acronim, IFA este simbolul fizicii româneşti.

Trecut. Institutul de Fizică Atomică (IFA) de la Măgurele a fost înfiinţat în anul 1956 din Institutul de Fizică al Academiei, fondat în 1949 sub conducerea savantului Horia Hulubei care a fost şi primul director IFA. IFA marchează formarea unei comunităţi de elită şi a unei şcoli de renume pentru ştiinţa românească: IFA este leagănul fizicii româneşti. Dezvoltarea Platformei de Fizică de la Măgurele şi-a atins apogeul în anii '70 prin concentrarea unui potenţial uman şi a unei infrastructuri de cercetare, învăţământ şi chiar sociale, impresionante pentru vremea aceea. ştiinţa care se făcea la Măgurele a devenit cunoscută în comunitatea internaţională şi a impus un standard întregii cercetări româneşti. În 1973 IFA a fost înglobată, alături de alte unităţi de cercetare şi învăţământ de profil din ţară, în Institutul Central de Fizică (ICEFIZ) din componenţa Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (CSEN). În 1977 ICEFIZ a fost reorganizat prin apariţia principalelor institute de cercetare de fizică şi unităţi tehnologice din ţară, specializate pe domenii: Platforma Măgurele - fizică şi inginerie nucleară, laseri şi plasmă, materiale, fizica pământului, ştiinţe spaţiale, aparatură nucleară; Cluj-Napoca - tehnologii izotopice şi moleculare; Iaşi - fizică tehnică; Râmnicu Vâlcea - apă grea. IFA a reapărut ca instituţie publică cu personalitate juridică în ianuarie 1990, în subordinea directă a guvernului, prin preluarea unităţilor de cercetare din ICEFIZ odată cu desfinţarea CSEN. În 1996 IFA a fost practic dezmembrată prin apariţia institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare de astăzi, pe Platforma Măgurele existând în prezent cinci astfel de institute naţionale (fizică şi inginerie nucleară; laseri, plasmă şi radiaţie, plus ştiinţe spaţiale; fizica materialelor; fizica pământului; optoelectronică). Începând cu anul 1999, prin semnarea Contractului de Asociere la EURATOM, IFA asigură coordonarea participării cercetării româneşti la Programul European de Fuziune Termonucleară Controlată pentru Energie (prin proiecte câştigate anual prin competiţie internaţională), parte a Programelor Cadru ale Uniunii Europene. În perioada 2001-2006 IFA a asigurat conducerea Programului "Cercetare fundamentală de interes socio-economic" CERES din Planul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare iar în intervalul 2005-2008 a asigurat conducerea Modulului "Proiecte complexe de C-D, ariile tematice socio-economic şi umanist, fizică nucleara şi stiinţe de bază" din Programul CEEX.

Prezent. IFA se află astăzi în plină reconstrucţie. Noua misiune a institutului, conform Hotărârii Guvernului nr. 1608/2008 privind reorganizarea IFA şi a Deciziei Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare ştiinţifică nr. 9642/2009, este de a contribui la elaborarea şi implementarea unei politici coerente şi stimulative a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în fizica atomică şi subatomică, de întărire a potenţialului românesc, în vederea creşterii impactului ştiinţific şi socio-economic precum şi a vizibilităţii internaţionale. În acest sens, IFA are ca obiective principale:

 • evaluarea potenţialului ştiinţific naţional în domeniu şi elaborarea unei strategii de dezvoltare adecvate;
 • promovarea parteneriatului ştiinţific şi reprezentarea internaţională a domeniului (EURATOM, CERN, proiecte de mari infrastructuri de cercetare precum ITER, ELI, etc.);
 • iniţiere şi conducere de programe de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale;
 • facilitarea transferului de cunoştinţe pentru creşterea şi valorificarea potenţialului naţional de cercetare în domeniul fizicii.


Viitor. IFA reprezintă un NUME, un SIMBOL care merită păstrat şi întărit. IFA poate asigura consistenţă şi coerenţă cercetării de fizică din România. Legenda IFA poate continua dându-ne speranţa unui viitor cel puţin pe măsura trecutului. Succesul reconstrucţiei depinde de noi toţi.

DESPRE IFA în:

BULETIN INFORMATIV publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Institutul de Fizica Atomica

Adresa: Str. Atomistilor, nr. 407, Magurele, 077125, judetul Ilfov
Telefon: 021.457.44.93; 021.457.44.56
Website: www.ifa-mg.ro

Accesul liber si neingradit al oricarei persoane din Romania la informatiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice. Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Pentru mai multe detalii consultati:

Pentru a solicita in scris informatii de interes public cu privire la activitatea Institutului de Fizica Atomica, va rugam sa completati o cerere si sa o trimiteti pe adresa institutului (Str. Atomistilor, nr. 407, Magurele, 077125, judetul Ilfov, Romania).

In cazul in care considerati ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, va puteti adresa cu o reclamatie administrativa, conform legii.

Formularele tip, asa cum sunt prezentate in Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descarcare:Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Legii nr. 544/2001, art. 5, alin. 1:

Declaratii de avere si de interese:

 • Florin D. Buzatu
  • Declaratie de avere (2009)
  • Declaratie de interese (2009)
  • Declaratie de avere (2010)
  • Declaratie de interese (2010)
  • Declaratie de avere (2011)
  • Declaratie de interese (2011)
  • Declaratie de avere (2012)
  • Declaratie de interese (2012)
  • Declaratie de avere (2013)
  • Declaratie de interese (2013)
  • Declaratie de avere (2014)
  • Declaratie de interese (2014)