IFA Logo
CERN Logo
Ministerul cercetării, inovării și digitalizării suspendă participarea României la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, Rusia

Programul JINR-RO are ca obiectiv principal stimularea cooperării dintre instituții de cercetare și învățământ din România cu laboratoare și centre din IUCN prin finanțarea de granturi și proiecte din contribuția financiară a României la IUCN, pe direcțiile prevazute în Planul Tematic al IUCN pentru Cercetare și Cooperare Internațională (http://wwwinfo.jinr.ru/plan/ptp-2019/title_a9.htm). Gestionarea activităților în cadrul Programului JINR-RO este asigurată de Institutul de Fizică Atomică (IFA, http://www.ifa-mg.ro) cu sprijinul Comitetului România-IUCN.
În conformitate cu „Regulamentul privind granturile Reprezentanților Imputerniciți ai Statelor Membre ale IUCN”, granturile sunt destinate activităților suport pentru cercetarea științifica desfășurată în cadrul Planului Tematic al IUCN precum și pentru finanțarea de programe educaționale. Granturile pot fi folosite pentru: achiziții de materiale și echipamente, servicii (cercetare-dezvoltare, editoriale, obținerea de brevete, informare-consultanță); finanțarea de programe educaționale și organizarea de manifestări științifice; colaborare tehnico-științifică (deplasări, maxim 50% din valoarea grantului). Granturile sunt anuale. Bugetul unui grant aprobat pentru finanțare este administrat de laboratorul responsabilului de grant din IUCN și poate fi folosit numai în anul calendaristic respectiv.

Proiectele sunt destinate realizării în comun, de către echipe din România și din IUCN, a anumitor activități de cercetare în cadrul temelor din Planul Tematic al IUCN. Proiectele pot fi multianuale, durata maximă a unui proiect fiind de 3 ani. Cheltuielile salariale (manopera) și cele indirecte (regii) necesare realizării proiectului nu sunt eligibile pentru finanțare, acestea se asigură de către instituțiile din România și respectiv de către laboratoarele IUCN din alte fonduri decât cele alocate proiectului; restul cheltuielilor pot fi asigurate, parțial sau integral, prin proiectul acceptat la finanțare. Bugetul unui proiect aprobat pentru finanțare se compune din o parte administrată de laboratorul responsabilului de proiect din IUCN și, opțional, din o parte administrată de instituția responsabilului de proiect din România. Bugetul unui proiect este stabilit anual, prin cererea de finanțare și ulterior prin cereri de continuare a proiectului.


Secretar Comitet România-IUCN:
Maxim TRIKHANOV
Institutul de Fizică Atomică, Măgurele, Ilfov
E-mail: jinr@ifa-mg.ro

Responsabil economic proiecte IUCN-RO:
Alexandra MOISE
Ministerul Cercetării și Inovării, București
E-mail: alexandra.moise@research.gov.ro


Copyright © 2024 Institutul de Fizică Atomică