Image Map

Programul EURATOM-RO FISIUNE SI RADIOPROTECTIE

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene pentru Energie Atomică (EURATOM) semnat în anul 1957 constituie baza legală pentru cooperare în realizarea de activităţi de cercetare şi formare în domeniul fisiunii nucleare şi radioprotecţiei (NFRP). EURATOM este deschis cooperărilor atât cu statele membre cât şi cu cele din afara Uniunii Europene vizând “cultivarea securitătii nucleare” la nivel internaţional.

România participă din anul 2015 în cadrul programului EURATOM pentru fisiune și radioprotecție, ca membru, la proiectul european comun CONCERT EJP („European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research”/COFUND-EJP), pentru care Comisia Europeană (reprezentantul EURATOM) a acordat Grantul nr. 662287. Coordonatorul proiectului CONCERT a fost BfS - Bundesamt fur Strahlenschutz, Germania. Consorțiul a cuprins, la începutul proiectului, 28 de instituții partenere din 22 de state membre ale Uniunii Europene plus Norvegia și 4 Platforme Europene de Cercetare: Multidisciplinary European Low Dose Initiative (MELODI), The European Radioecology Alliance (ALLIANCE), Network of European organisations involved in emergency and recovery preparedness and management (NERIS) și European Radiation Dosimetry Group (EURADOS). Unul dintre scopurile proiectului, de care a fost responsabil și Institutul de Fizică Atomică, a fost atragerea de noi membri în consorțiu. Astfel, la finalul proiectului, consorțiul a fost format din 36 de instituții partenere din 23 de state membre plus Norvegia și Elveția și 5 Platforme Europene de Cercetare: MELODI, ALLIANCE, NERIS, EURADOS, European Alliance for Medical Radiation Protection Research (EURAMED) și European platform for Social Sciences and humanities research relating to ionizing radiation (SHARE). Aceste platforme actualizează și îmbunătățesc Agendele de Cercetare Strategică (SRA), prioritizează activitățile de cercetare și pregătesc hărți de cercetare pe termen lung.

Institutul de Fizică Atomică (IFA) care îndeplinește și rolul de conducător al Programului EURATOM-RO, coordonează participarea României la CONCERT EJP. Prin programare strategică comună, proiectul CONCERT îşi propune să dezvolte un cadru pentru sprijinirea cercetării la nivel de excelenţă, să creeze şi să păstreze competenţa în domeniul ştiinţelor nucleare cu accent pe radioprotecţie, precum şi promovarea cercetării integrative şi multidisciplinare la nivelul Uniunii Europene. Bazându-se pe Agendele de cercetare strategică ale platformelor implicate şi pe programarea comună, acest proiect prevede definirea priorităţilor de cercetare în domeniul radioprotecţiei şi iniţierea unor acţiuni de co-finanţare ale cercetării comune prin organizarea de apeluri. În esenţă, CONCERT intenţionează să consolideze cunoştinţele științifice prin dezvoltarea cercetărilor în domeniul securității şi siguranței nucleare pentru elaborarea politicilor în domeniu.

Prin programul EURATOM-RO Fisiune pot solicita finanţare naţională instituţiile participante la Consorţiile care vor fi declarate câstigatoare la Apelurile lansate în cadrul proiectului CONCERT (EJP-CONCERT Transnational Call for Proposals for „Radiation Protection Research in Europe”) sau în cadrul altor proiecte COFUND-EJP din domeniul Fisiunii si Radioprotecţiei. Participarea la proiectele EURATOM se face în baza prevederilor Ordinului Ministrului Delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică Nr. 173/11.04.2014 privind participarea României la programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene pentru Energie Atomică (EURATOM) 2014-2018 de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 și Ordinului Ministrului Delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică Nr. 207/05.05.2014 privind înființarea Unității Comune de Cercetare în vederea participării României la Programul EURATOM pentru perioada 2014-2018.

Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) pentru perioada 2014-2020 a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului (HG) nr. 929/2014. Principalul instrument de implementare a Strategiei naționale de CDI îl reprezintă Planul Național de CDI (PNCDI), instrument prin care se finanțează și activităţile de cercetare-dezvoltare (CD) ale instituţiilor din România la programele şi proiectele EURATOM Fisiune.

Participarea la programul științific EURATOM Fisiune reprezintă o prioritate strategică a sistemului de CDI din România. În conformitate cu HG nr. 583/2015 pentru aprobarea PNCDI pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), activitățile de CD ale instituțiilor românești participante la EURATOM se finanțează prin Programul 5 - Cercetare în domenii de interes strategic, Subprogramul 5.2 - Participare la organismele şi programele internaţionale de cercetare în domeniul atomic şi subatomic, Modulul EURATOM-RO. Conducerea Subprogramului 5.2 din PNCDI III, în particular cea a Modulului EURATOM-RO, se realizează de către Institutul de Fizică Atomică pe bază de contract de finanţare încheiat cu Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizarii (MCID).Copyright © 2024 Institutul de Fizica Atomica