Image Map

Proiecte Stiintifice

În cadrul celui de-al doilea apel a fost propus pentru finanțare proiectul “Stakeholder engagement; radiation protection; informed decision-making; participation frameworks; impact of participation; radiation protection culture” (ENGANGE) în care partener din partea României a fost Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH). Durata proiectului a fost de doi ani de zile.


Consorţiul proiectului ENGAGE


Proiectul ENGAGE face o revizuire a momentului, motivului şi modului în care părţile interesate - incluzând publicul larg – sunt implicate în radioprotecţie, în trei tipuri de expunere: utilizarea medicală a radiaţiilor ionizante, expuneri post-accident şi expuneri la radonul din spaţiile închise. IFIN-HH este implicat în a da răspunsuri privind felul în care cerinţele legale, ghidurile şi recomandările pentru implicarea părţilor interesate în radioproţectie sunt implementate în practica medicală. Această contribuţie pune în discuţie rezultatele preliminare ale cercetării desfăşurate, bazată pe analiza ghidurilor şi cerinţelor internaţionale, implementarea lor la nivel naţional şi experienţa practică raportată în studiile şi lecţiile caz existente în radioprotecţie şi alte domenii relevante. Metodologia include analiza documentelor, interviuri cu actori cheie şi investigări empirice detaliate ale cazurilor actuale ale implicarii în luarea deciziilor în radioprotecţie. În cadrul proiectului au avut loc întâlniri de lucru în perioada 11.02.-13.02.2019 la Atena şi în perioada 12.09-13.09.2019 la Bratislava.

În cadrul proiectului ENGAGE, IFIN-HH a realizat studiul privind consimțământul informat în utilizarea radiațiilor ionizante în scopuri medicale pentru tratamentul cancerului. Studiul de caz a constat în investigarea percepției pacienților din cadrul Spitalului Clinic Colțea asupra informațiilor furnizate pentru obținerea consimțământului informat asupra utilizării radiațiilor ionizante ca tratament. Conform Standardelor de siguranță în radiații, practicanții din domeniul medical au responsabilitatea clinică să comunice pacienților și altor indivizi implicați, despre riscurile efectelor induse asupra lor ca proceduri de diagnostic și terapie și să obțină consimțământul pentru expunerea la radiații ionizante. Consimțământul informat ca parte etică și practică în înrolarea pacienților, nu este un simplu act de semnare a unui document formal ci un proces de comunicare între pacienți și personalul medical. Componenta interpersonală, implicarea pacienților în procesul de comunicare cu practicanții din domeniul medical împreună cu aspectele tehnice definesc calitatea în radioterapie. În acest studiu, 86 de pacienți cu neoplasm supuși radioterapiei au completat chestionare cu întrebări privind diferitele aspecte ale consimțământului informat. Comunicarea dintre pacienţi şi personalul medical poate fi îmbunătăţită prin furnizarea unor informaţii mai clare, atât verbal cât şi în scris, incluzând informaţii generale, informaţii despre riscuri şi beneficii şi alternative potenţiale.


Copyright © 2024 Institutul de Fizica Atomica