IFA Logo
CERN Logo
Ministerul cercetării, inovării și digitalizării suspendă participarea României la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, Rusia

Amanarea termenului de depunere a propunerilor de granturi si proiecte cu IUCN Dubna pentru anul 2022

8 februarie 2022


Ca urmare a solicitarii grupului de angajati romani la IUCN, tinand cont de situatia epidemiologica actuala si de masurile luate la nivelul IUCN, Comitetul Romania-IUCN a aprobat amanarea termenului pentru depunerea propunerilor de granturi si proiecte cu IUCN pentru anul in curs pana la data de 23 februarie 2022.


A FOST LANSAT APELUL PENTRU GRANTURI SI PROPUNERI DE PROIECTE COMUNE IN CADRUL COOPERARII STIINTIFICE INTRE ROMANIA SI IUCN PE ANUL 2022.

21 ianuarie 2022


INSTRUCȚIUNI DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR: Transmiterea propunerilor de granturi și de proiecte cu IUCN se va face centralizat pe instituție (în cazul unui consorțiu, instituție coordonatoare), fiind necesară desemnarea la nivelul acesteia a unui responsabil pentru cooperarea științifică cu IUCN Dubna.

O instituție (coordonatoare) poate depune, pentru o anumită temă din Planul tematic al IUCN pentru anul 2022, maxim o propunere de grant și maxim o propunere de proiect. Planul tematic pentru anul 2022 este accesibil la adresa web http://wwwinfo.jinr.ru/plan/ptp-2022/title_e2.htm, solicitanții sunt rugati să indice, în propunerile transmise, codul corespunzător al temei.

Propunerile de granturi si proiecte cu IUCN se vor transmite centralizat pe instituție, de către responsabilul desemnat pentru cooperarea științifică cu IUCN, în format electronic (email sau filetransfer) la adresa jinr@ifa-mg.ro Solicitarea de finanțare va cuprinde:

 • Adresa însoțitoare din partea reprezentantului legal al instituției; model
 • Anexa nr. 1 la Adresă – Lista propunerilor de granturi și de proiecte cu IUCN (în format editabil, model)
 • Anexa nr. 2 la Adresă – Propunerile de granturi și de proiecte cu IUCN (câte un fișier de tip arhivă zip/rar pentru fiecare propunere, conținând formularul completat și CV-urile participanților)

Formulare:

Termenul limita pentru transmiterea propunerilor de granturi si proiecte este 11 februarie 2022.

Informatii suplimentare pot fi obtinute prin e-mail, la adresa jinr@ifa-mg.ro.


VISIT OF AMBASSADOR CRISTIAN ISTRATE TO THE JOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH (IN DUBNA)

19 Iulie 2021


On July 15, 2021, Ambassador Cristian Istrate visited the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna to meet with members of a group of Romanian researchers working at the Institute. On this occasion, he held a protocol meeting with Academician Grigory Trubnikov and with members of the Institute’s management. For more details, see:


Amanarea termenului de depunere a propunerilor de granturi si proiecte cu IUCN Dubna pentru anul 2021

11 Decembrie 2020


Ca urmare a solicitarii grupului de angajati romani la IUCN, tinand cont de situatia epidemiologica actuala si de masurile luate la nivelul IUCN, Comitetul Romania-IUCN a aprobat amanarea termenului pentru depunerea propunerilor de granturi si proiecte cu IUCN pentru anul urmator pana la data de 15 februarie 2021.


A FOST LANSAT APELUL PENTRU GRANTURI SI PROPUNERI DE PROIECTE COMUNE IN CADRUL COOPERARII STIINTIFICE INTRE ROMANIA SI IUCN PE ANUL 2021.

16 Noiembrie 2020


INSTRUCȚIUNI DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR: Transmiterea propunerilor de granturi și de proiecte cu IUCN se va face centralizat pe instituție (în cazul unui consorțiu, instituție coordonatoare), fiind necesară desemnarea la nivelul acesteia a unui responsabil pentru cooperarea științifică cu IUCN Dubna.

O instituție (coordonatoare) poate depune, pentru o anumită temă din Planul tematic al IUCN pentru anul 2021, maxim o propunere de grant și maxim o propunere de proiect. Planul tematic pentru anul 2021 este accesibil la adresa web http://www.jinr.ru/staff-en/science_ptp-en/,solicitanții sunt rugați să indice, în propunerile transmise, codul corespunzător al temei.

Propunerile de granturi si proiecte cu IUCN se vor transmite centralizat pe instituție, de către responsabilul desemnat pentru cooperarea științifică cu IUCN, în format electronic (email sau filetransfer) la adresa jinr@ifa-mg.ro Solicitarea de finanțare va cuprinde:

 • Adresa însoțitoare din partea reprezentantului legal al instituției; model
 • Anexa nr. 1 la Adresă – Lista propunerilor de granturi și de proiecte cu IUCN (în format editabil, model)
 • Anexa nr. 2 la Adresă – Propunerile de granturi și de proiecte cu IUCN (câte un fișier de tip arhivă zip/rar pentru fiecare propunere, conținând formularul completat și CV-urile participanților)

Formulare:

Termenul limita pentru transmiterea propunerilor de granturi si proiecte este 18 decembrie 2020.

Informatii suplimentare pot fi obtinute prin e-mail, la adresa jinr@ifa-mg.ro.


A FOST LANSAT APELUL PENTRU GRANTURI SI PROPUNERI DE PROIECTE COMUNE IN CADRUL COOPERARII STIINTIFICE INTRE ROMANIA SI IUCN PE ANUL 2020.

21 octombrie 2019


INSTRUCȚIUNI DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR: Transmiterea propunerilor de granturi și de proiecte cu IUCN se va face centralizat pe instituție (în cazul unui consorțiu, instituție coordonatoare), fiind necesară desemnarea la nivelul acesteia a unui responsabil pentru cooperarea științifică cu IUCN Dubna.

O instituție (coordonatoare) poate depune, pentru o anumită temă din Planul tematic al IUCN pentru anul 2020, maxim o propunere de grant și maxim o propunere de proiect. Planul tematic pentru anul 2020 este accesibil la adresa web http://www.jinr.ru/staff-en/science_ptp-en/, deocamdată în stadiul de „draft”; solicitanții sunt rugați să consulte versiunea finală a acestuia care va fi postată pe aceeași pagină spre sfârșitul lunii noiembrie 2019 și să indice, în propunerile transmise, codul corespunzător al temei.

Propunerile de granturi si proiecte cu IUCN se vor transmite centralizat pe instituție, de către responsabilul desemnat pentru cooperarea științifică cu IUCN, în format electronic (email sau filetransfer) la adresa jinr@ifa-mg.ro Solicitarea de finanțare va cuprinde:

 • Adresa însoțitoare din partea reprezentantului legal al instituției; model
 • Anexa nr. 1 la Adresă – Lista propunerilor de granturi și de proiecte cu IUCN (în format editabil, model)
 • Anexa nr. 2 la Adresă – Propunerile de granturi și de proiecte cu IUCN (câte un fișier de tip arhivă zip/rar pentru fiecare propunere, conținând formularul completat și CV-urile participanților)

Formulare:

Termenul limita pentru transmiterea propunerilor de granturi si proiecte este 11 februarie 2022.

Informatii suplimentare pot fi obtinute prin e-mail, la adresa jinr@ifa-mg.ro.


JINR Summer Student Programe 2019

21 January 2019

The application period for the (JINR Summer Student Programe (SSP)) opened on 16 January 2019. The application deadline is 30 March 2019.

The main objective of the Programe is to attract graduate and postgraduate students to research work under the supervision of leading scientists and engineers at JINR. The participants have a unique chance not only to be introduced to JINR research but also to choose a scientific supervisor for the case of visiting JINR for a longer period to prepare a thesis. The main feature is a competitive selection of the participants carried out by JINR supervisors of the research projects regarding the Application Form and the Letter of Recommendation. Participation in the Summer Student Programe provides an opportunity to start a scientific career at the Joint Institute for Nuclear Research.

We invite JINR staff members to participate in SSP as research project supervisors. To do this, you need to register on (http://students.jinr.ru/) and post a description of your project in the appropriate section of the website.

Organizing Committee: +7 (496) 216-49-42, students@jinr.ru


A FOST LANSAT APELUL PENTRU GRANTURI SI PROPUNERI DE PROIECTE COMUNE IN CADRUL COOPERARII STIINTIFICE INTRE ROMANIA SI IUCN PE ANUL 2019.

01 noiembrie 2018


INSTRUCTIUNI DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR: Transmiterea propunerilor de granturi și de proiecte cu IUCN se va face centralizat pe instituție (în cazul unui consorțiu, instituție coordonatoare), fiind necesară desemnarea la nivelul acesteia a unui responsabil pentru cooperarea științifică cu IUCN Dubna. Din partea unei instituții (coordonatoare) se acceptă maxim o propunere de grant și maxim o propunere de proiect pe o temă din Planul tematic al IUCN.

Propunerile de granturi si proiecte cu IUCN se vor transmitecentralizat pe instituție, de către responsabilul desemnat pentru cooperarea științifică cu IUCN, în format electronic (email sau filetransfer) la adresa jinr@ifa-mg.ro Solicitarea de finanțare va cuprinde:

 • Adresa însoțitoare din partea reprezentantului legal al instituției; model
 • Anexa nr. 1 la Adresă – Lista propunerilor de granturi și de proiecte cu IUCN (în format editabil, model)
 • Anexa nr. 2 la Adresă – Propunerile de granturi și de proiecte cu IUCN (câte un fișier de tip arhivă zip/rar pentru fiecare propunere, conținând formularul completat și CV-urile participanților)

Formulare:

Termenul limita pentru transmiterea propunerilor de granturi si proiecte este 14 decembrie 2018.

Informatii suplimentare pot fi obtinute prin e-mail, la adresa jinr@ifa-mg.ro.


Prezentare generală - IUCN-Dubna

JINR – Joint Institute for Nuclear Research (Institutul Unificat de Cercetări Nucleare - IUCN) de la Dubna, regiunea Moscovei, Federația Rusă (http://www.jinr.ru/main-en/) este o organizație științifică internațională interguvernamentală, înființată în anul 1956. În prezent IUCN are 18 state membre printre care, înca de la înființare, și România. IUCN se bucură de o largă recunoaștere internațională datorită rezultatelor științifice remarcabile obținute de-a lungul timpului. IUCN desfășoară, în principal, cercetare fundamentală (teoretică și experimentală) în domeniile: fizica particulelor elementare, fizica nucleară și fizica materiei condensate folosind metode nucleare. Baza experimentală pe care o deține IUCN oferă oportunități deosebite pentru cercetări aplicative în diverse domenii de larg interes. IUCN are de asemenea un bogat program educațional, dedicat în special studenților în vederea pregătirii acestora pentru domeniile de cercetare ale institutului și de interes pentru Statele Membre.

Participarea României la IUCN este reglementată prin Legea nr. 49/1994 pentru ratificarea Statutului Institutului Unificat de Cercetări Nucleare. Organul superior al IUCN este Comitetul Reprezentanților Împuterniciți ai guvernelor statelor membre pe langă care funcționează Consiliul Științific și Comitetul Financiar. Conducerea activității curente de cooperare a României cu IUCN este asigurată de Reprezentantul Împuternicit, cu sprijinul Comitetului România-IUCN, organ consultativ al Ministerului Cercetării și Inovării.

Cooperarea științifică între România și IUCN se desfășoară în principal prin: deplasări pe termen lung la IUCN (minim 90 de zile, cu angajare); vizite de lucru (maxim 30 de zile); granturi și proiecte comune (între instituții din România și laboratoare din IUCN) finanțate din contribuția României la IUCN, pe direcțiile prevăzute în Planul Tematic al IUCN pentru Cercetare și Cooperare Internatională (http://wwwinfo.jinr.ru/plan/ptp-2018/title_a8.htm). Gestionarea activităților privind derularea granturilor și proiectelor cu IUCN este asigurată de Institutul de Fizică Atomică (IFA) cu sprijinul Comitetului România-IUCN.

Cooperarea economică între România și IUCN se poate realiza prin contracte finanțate din contribuția României la IUCN, pe baza cererilor formulate de laboratoare/subsecții ale IUCN și a înțelegerilor stabilite cu organizații și întreprinderi din România, cu acordul Directoratului IUCN și al Reprezentantului Împuternicit al Guvernului României la IUCN.


Copyright © 2024 Institutul de Fizică Atomică