Atributiile Comitetului de Management

Activitatea Comitetului de Management este focalizata pe:
     i) monitorizarea Acordului General de Cooperare IFA-CEA;
     ii) propuneri privind modificari in textul Acordului General de Cooperare IFA-CEA sau de reinnoire a acestuia;
     iii) propuneri privind solutii la unele probleme sau dificultati inregistrate in perioada in care Acordul General de Cooperare IFA-CEA este in vigoare;
     iv) organizeaza propuneri pentru Apeluri commune (tematici, perioada de desfasurare a proiectelor, etc.);
     v) analizeaza si propune bugetul anual alocat de fiecare parte la Apelul Comun;
     vi) evalueaza criteriile pentru aplicantii la Apelul Comun de proiecte de cercetare;
     vii) asigura evaluarea si selectarea proiectelor comune pe baza unei proceduri comune agreate de ambele parti;
     viii) analizeaza evolutia si performanta Acordurilor Specifice si a proiectelor aflate in derulare;
     ix) gestioneaza si propune solutii la orice intrebare referitoare la drepturile de proprietatea intelectuala care urmeaza a fi incluse in Acordul Specific.