Domeniile si tematicele de cooperare ale Acordului IFA-CEA

Domeniile si tematicile de cooperare ale Acordului IFA-CEA sunt:
I. Energie nucleara
         I.1 Siguranta nucleara
         I.2 Dezvoltarea reactoarelor din noua generatie pentru energia nucleara
         I.3 Managementul combustibilului nuclear uzat si al deseurilor radioactive
         I.4 Schimbul de informatii cu privire la energia nucleara
         I.5 Educatie si formare profesionala
II. Noi tehnologii pentru energie
         II.1 Celule de combustie
         II.2 Celule solare
         II.3 Stocarea energiei
         II.4 Hidrogen
III. Cercetare fundamentala pentru energie
         III.1 Fuziune si fisiune nucleara
         III.2 Stiinta materialelor
         III.3 Stiintele mediului/climatice
IV. Tehnologii informationale si pentru sanatate
         IV. 1 Micro si nanotehnologii
         IV. 2 Tehnologii software
         IV. 3 Biotehnologii
         IV. 4 Radiobiologie si toxicologie nucleara
         IV. 5 Radioprotectie
         IV. 6 Imagistica medicala