Forme de cooperare

Cooperarea poate include urmatoarele forme:
     a) comunicarea informatiilor generale si a cunostintelor pe domeniile si ariile tematice ale Acordului IFA-CEA
     b) schimbul de informatii, altele decat cele mentionate la punctual a), privind subiectele specifice agreate de unitatile din Romania si CEA
     c) schimbul de cercetatori (specialist si experti) prin efectuarea de vizite pe perioade scurte si pe perioade de timp mai mari intre cele doua unitati de cercetare din Romania si CEA
     d) accesul la infrastructurile de cercetare a altor parteneri implicatii in cooperarea romano-franceza
     e) proiecte de cercetare-dezvoltare comune si studii, care implica trimiterea de propuneri de proiecte commune in cadrul Programelor UE si a celor international
     f) proiecte de cercetare bilateral care implica procesul de trimitere, selectare si finantare pe baza Apelurilor Comune organizate de cele doua parti
     g) participarea institutelor de cercetare din Romania la programele de cercetare-dezvoltare realizate de CEA si vice versa
     h) formarea de tineri cercetatori si doctoranzi
     i) furnizarea de servicii de catre institutele de cercetare romanesti la CEA si vice versa
     j) alte forme de cooperare stiintifice care pot fi agreeate mutual intre unitatile romanesti si CEA.