Competitions 201609 Decembrie 2016

Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei nr.9193/12.04.2016 privind aprobarea Pachetului de informatii pentru Programul 5-Cercetare in domenii de interes strategic, Subprogramul 5.2 - Participare la organismele si programele internationale de cercetare in domeniul atomic si subatomic, Modulul CEA-RO "Energie nucleara, energii alternative si aplicatii" din cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare 2015-2020 (PNCDI III)


15 Noiembrie 2016

Model raportare CEA - varianta 1


11 Noiembrie 2016

Model raportare CEA


25 Iulie 2016

Formulare Contractare


18 Iulie 2016

Rezultatele Apelului din data de 12 aprilie 2016 Programul 5 / Subprogramul 5.2/ Modulul CEA-RO


02 Iunie 2016

Rezultatele verificarii eligibilitatii proiectelor depuse în cadrul Programului 5/Subprogramul 5.2/Modul CEA – RO Competitia Aprilie 2016


12 Aprilie 2016

A fost lansat apelul pentru propuneri de proiecte in cadrul parteneriatului IFA-CEA.
Termenul limita de depunere a propunerilor de proiecte este 30 Mai 2016.

28 Martie 2016
PACHET INFORMATII PROGRAM CEA-RO 2016 (MODIFICARE CALENDAR) :10 Martie 2016
PACHET INFORMATII PROGRAM CEA-RO 2016 (SPRE CONSULTARE)
Last Update: 12.04.2016